EU-kommissionen lanserar onlineguide för att göra det enklare för kulturaktörer att söka EU-finansiering

EU-kommissionen lanserade den 29 november CultureEU - en finansieringsguide och ett tillhörande interaktivt onlineverktyg som ska underlätta för aktörer inom kulturella och kreativa sektorerna att hitta EU-finansieringsmöjligheter, inklusive erbjuda information om vem som kan ansöka och hur, samt vilka typer av aktiviteter som beviljas stöd.

De kulturella och kreativa sektorerna (KKS), som består av samtliga sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden, eller andra konstnärliga individuella eller kollektiva kreativa uttryck, har drabbats hårt under Covid-19-pandemin. Som en del av EU:s stöd för återhämtning för sektorn har EU-kommissionen tagit fram en nästan 100 sidor lång finansieringsguide, CultureEU samt ett tillhörande interaktivt onlineverktyg som lanserades den 29 november.

CultureEU som ska kartlägga alla tillgängliga finansieringsmöjligheter på EU-nivå för de kulturella och kreativa sektorerna samlar totalt 75 finansieringsmöjligheter från 21 olika EU-program, både från specialiseringsfonder som Horisont Europa samt från strukturfonder som Europeiska regionala utvecklingsfonden, inklusive de program som ibland förbises och inte omedelbart är kopplade till sektorn.

CultureEU- finansieringsguide och onlineverktyg

Finansieringsguiden har utvecklats för att hjälpa alla typer och storlekar av parter som arbetar inom de kulturella och kreativa sektorerna att navigera i EU:s finansieringslandskap, att förstå vilka möjligheter som finns tillgängliga för dem och i slutändan hjälpa dem att lättare få tillgång till EU-finansiering. Guiden kompletteras med inspirerande exempel och bästa praxis.

Det interaktiva onlineverktyget ska kunna hänvisa alla olika europeisk kulturella enheter till det lämpligaste ekonomiska stödet från EU, och göra det möjligt för aktörer inom KKS att enkelt navigera och välja de mest relevanta stödsystemen på EU-nivå. Intresserade parter kan automatiskt filtrera relevanta finansieringsmöjligheter baserat på sina behov, sektor och typ av organisation. Både finansieringsguiden och onlineverktyget kommer regelbundet att uppdateras med den senaste informationen om nya utlysningar som kommer ut och kommer att finnas tillgänglig på alla EU-språk i början av 2022.

Andra åtgärder som hittills vidtagits på EU-nivå för att stödja återhämtningen inom KKS inkluderar:

  • Ökat EU:s finansiella stöd till den kulturella och kreativa sektorn med nästan 2,5 miljarder euro från Kreativa Europa, och nära 2 miljarder euro från Horisont Europa tillägnad kulturella, kreativa och inkluderande projekt från 2021 till 2027;
  • Avsatta medel från faciliteten för återhämtning och motståndskraft (RRF);
  • Godkännande av nationellt stöd enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd till ett totalt belopp på över 420 miljoner euro;
  • Publicering av EU:s riktlinjer för säker återöppning och återhämtning av sektorn;
  • Lansering av en dedikerad plattform, Creatives Unite, för artister och andra kulturella och kreativa yrkesverksamma att dela information, initiativ och utbyta idéer.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om lanseringen här

Hitta hela finansieringsguiden och onlineverktyget här

/Maria Boström

 

01 Dec 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information