EU- kommissionen lanserar projektet HERA Incubator för att bekämpa Covid-19-mutationer

Den 17 februari lanserade EU- kommissionen projektet HERA Incubator med målsättningen att stoppa Covid-19-mutationer. Programmet kommer tilldelas 30 miljoner euro från Horisont 2020, och ytterligare 120 miljoner euro från Horisont Europa.

I samband med EU-kommissionens lansering av projektet Hera Incubator den 17 februari förklarade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen EU:s nya åtgärder för att bemöta nya Covid-19-mutationer: 

Nya varianter av viruset växer fram snabbt och vi måste anpassa vårt svar ännu snabbare. För att ligga steget före lanserar vi idag HERA Incubator. Det sammanför vetenskap, industri och myndigheter och samlar alla tillgängliga resurser för att vi ska kunna möta denna utmaning, sa von der Leyen. 

 Programmet kommer att ha tre huvudmål: 

  • Att studera och stoppa Covid-19-mutationer 
  • Att påskynda godkännanden av vaccin 
  • Att påskynda vaccintillverkningen 

Projektets initiativ för att samla kunskap om Covid-19-mutationer 

Med anledning av de senaste uppgifterna om nya Covid-19-mutationer som spridits från Storbritannien och Sydafrika har EU-kommissionen föreslagit specialiserade tester för nya varianter av mutationer, med ett genomiskt sekvenseringsfinansieringspaket (verktyg för att ge säkrare mått på genetiska egenskaper) motsvarande 75 miljoner euro. Medlen ska se till att 5% av genomförda positiva Covid-19-tester över hela blocket genomgår genomisk sekvensering, för att identifiera och förstå effekterna av framväxande Covid-19-mutationer. Ytterligare 150 miljoner euro kommer att användas för att öka forskning och datautbyte om alla mutationer. 

Ett nätverk för klinisk prövning kallat VACCELERATE covid-19 kommer också att startas uppKliniken förväntas omfatta 16 EU-länder och fem andra länder syfte att dela uppgifter från forskning som även inkluderar barn och unga vuxna för att bättre förstå effekterna av Covid-19-vaccinationer. 

Inom ramen för projektet finns även en kategori för nödtillstånd på bordet, (liknande den som använts framgångsrikt i USA och Storbritannien) vilket innebär att EU- kommissionen tillsammans med medlemsstaterna kan välja att anpassa EU:s regelverk för att möjliggöra vaccingodkännanden med mindre datamängder som lämnas in i realtid, och för att ge läkemedelstillverkare mer struktur i vad de bör lämna in för få vaccin godkända. 

EU-kommissionen öppnar även upp för möjligheten att sponsra och samarbeta med tillverkare utanför EU för att skapa vacciner, och därigenom vara mer involverad i leveranskedjor för att kunna identifiera och förebygga flaskhalsar i produktionen. 

Läs mer här  

Faktablad 

Frågor och svar 

/Andreas Stenlund

02 Mar 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information