G20:s kulturministrar enas om den första kulturdeklarationen

Den 29–30 juli, för första gången i historien, enades G20:s kulturministrar där EU ingår om en deklaration helt ägnad åt kultur: “Rome Declaration of the G20 Culture Ministers”. I kulturdeklarationen lyfts kultur fram som en fundamental del i återhämtningen av Covid-19-pandemin.

Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (G20), en grupp bestående av nitton större världsekonomier samt Europeiska unionen, kallade den 29–30 juli 2021 till ett kulturministermöte i Rom, lett av G20:s italienska ordförandeskap. Kulturtoppmötet resulterade i ett enhälligt antagande av en kulturdeklaration; “Rome Declaration of the G20 Culture Ministers”. I och med deklarationen får kulturen som sektor ett högre ekonomiskt erkännande av G20 och inte minst slår man fast att åtgärder för att skydda kulturarv ska förstärkas.  

I kulturdeklarationen går att läsa G20:s ambitioner för kultursektorn utifrån fem grundprinciper: 

  1. Kultur och kreativa sektorer som drivkrafter för förnyelse och hållbar och balanserad tillväxt
  2. Skydd av kulturarv
  3. Tackla klimatförändringar genom kultur
  4. Bygga upp kapacitet genom utbildning
  5. Digital övergång och ny teknik för kultur

Deklarationen bekräftar kulturens betydelse för att hantera ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar och fastslår kultur som en fundamental pelare för en hållbar socioekonomisk återhämtning efter Covid-19-pandemin.  

I deklarationer erkänds också att kultur - inklusive immateriellt och påtagligt kulturarv, kreativitet, ursprungsbefolkningarnas språk och kunskapssystem – erbjuder stor potential att driva klimatåtgärder framåt. Även kultur och kulturarvets betydelse för internationellt samarbete, social sammanhållning, fred och säkerhet adresseras.   

G20 

G20 är ett internationellt forum som sammanför världens stora ekonomier. Dess medlemmar står för mer än 80% av världens BNP, 75% av den globala handeln och 60% av befolkningen på planeten. Forumet har sammanträtt varje år sedan 1999. 

Läs mer om ministermötet här

Läs fullständiga deklarationen här

Foto: G20.org

/Maria Boström 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information