New European Bauhaus: Skicka in bidrag innan designfasen når sitt slut!

Den 18 januari lanserade EU-kommissionen designfasen av det nya europeiska Bauhaus-initiativet för att mobilisera kreativa sinnen över olika discipliner såsom designers, ingenjörer, arkitekter, forskare, beslutsfattare, utbildare och studenter för att tänka nytt kring hållbara och inkluderande platser och byggnader. Individer från fler än 35 länder har redan skickat in 1 500 bidrag. Har du ett exempel som passar för designfasen? EU-kommissionen tar emot bidrag till och med sista juni!

En kollektiv process i tre faser 

New European Bauhaus baseras på en kollektiv designprocess i tre faser; Co-design, implementering och spridning. I den första Co-design-fasen, som nu leder mot sitt slut, byggs ett nätverk upp där organisationer och aktörer bjuds in att ansöka om partnerskap. Under denna fas kommer även ett flertal priser att delas ut till organisationer som redan idag på olika innovativa sätt arbetar för att uppnå visionerna med initiativet och kan inspirera andra.  

Den andra fasen “implementering” kommer att starta i september 2021 då utlysningar kopplade till fem olika pilotprojekt kommer att öppna. Pilotprojekten ska vara genomförda till 2023 då den sista fasen inleds som syftar till att sprida resultat och idéer som uppkommit under processen. 

Vad händer härnäst?  

I september kommer ett officiellt meddelande från EU-kommissionen där huvudelementen läggs fram för nästa steg i det nya europeiska Bauhaus. Samtidigt offentliggörs de första utlysningar om finansiering. 

Om du vill bidra till EU-kommissionens vision, tveka inte att dela med dig av ett exempel, projekt eller innovativ idé innan slutet av juni! 

Läs mer om initiativets tre faser här

Ansök om att bli partner här 

Delta i det nya Europeiska Bauhaus nätverket här 

/Andreas Stenlund

17 Jun 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information