Ny Bauhaus-tävling drar i gång för att inspirera gröna projekt

EU-kommissionen inledde på torsdagen den 22 april sitt flaggskeppsprojekt - nya europeiska Bauhaus, med en konferens som handlade om hållbara gröna omställningar av bostäder, arkitektur, transporter, stads- och landsbygdsområden vilket är en del av EU:s strävan för att nå koldioxidneutralitet senast 2050.

Målet med det nya europeiska Bauhaus är att hitta bättre sätt att leva och bo genom gemensam planering och utveckling – och att utöver vetenskap och teknologi utnyttja kreativitet, kultur och design för att lösa vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringen. Den stora Bauhauskonferensen som pågick den 22–23 april hölls för att utveckla projektet som nu är i designfasen 

"Med det nya europeiska Bauhaus vill vi göra den europeiska gröna given konkret och påtaglig. Vi vill tillföra en kulturell dimension till den ekonomiska och tekniska omvandlingen," sade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen,  konferensen som ägnades åt frågan. 

Det nya initiativet, som först presenterades förra året, ska utvecklas i tre faser - design, leverans och spridning - som kommer att pågå till minst slutet av 2023 

Konkreta åtgärder mot klimatförändringarna 

Under hösten ska EU-kommissionen finansiera fem pilotprojekt med en total finansiering på 25 miljoner euro, som ska vara möjliga att kombinera med EU:s strukturfonder så som europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EU-kommissionen ska också stödja samhällen som vill utveckla projekt kopplade till Bauhaus med tekniskt stöd från stadsplanerare, designers, arkitekter eller akademiker. 

Det här är vad nya europeiska Bauhaus handlar om. Det handlar om hopp. Det handlar om inspiration. Det handlar om nya perspektiv. Och det handlar om konkreta åtgärder mot klimatförändringarna, sa Ursula von der Leyen. Målet är att förena vårt sätt att leva med naturen, bland annat genom att fokusera på material som behöver mindre koldioxid i sin produktion, till exempel genom att ersätta betong med konstruktioner av trä. 

Byggnader står för 40 procent av vår energiförbrukning, sade von der Leyen och lade till att om EU lyckas ändra på detta så finns det en "chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader". 

Konferensen avslöjade också att en del av de pengar som finns tillgängliga för medlemsstaterna inom ramen för återhämtningsfonden kan användas för att renovera byggnader och spara energi. 

Ny tävling 

EU-kommissionen öppnade också upp en tävling som ska ge upp till 30 000 euro i priser till projekt som kan integrera initiativets nyckelvärden. 

”Vi frågar människor om de kan hitta bra exempel som redan finns som kan illustrera detta koncept, som kan kännas igen och det kan vara en inspiration för andra," förklarade Elisa Ferreira, EU-kommissionär för regionalpolitik, som leder detta initiativ. 

I denna tävling kommer det att finnas tio kategorier, med olika inriktning, inklusive planer för landsbygdsområden, historiska byggnader eller utbildningsprojekt. 

Ferreira sade att hon hoppas att detta initiativ får inverkan på genomförandet av EU:s sammanhållningsfonder och återhämtningsplaner för att inspirera framtida hållbara sätt att leva. 

Sista ansökningsdagdag är den 31 maj 2021. 

Läs mer om Bauhaus här   

Frågor och svar om det nya europeiska Bauhaus priset 

Läs mer om kopplingen mellan regionalpolitiken och det nya europeiska Bauhaus här   

/Andreas Stenlund

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information