Nya Erasmus+ för 2021–2027 är godkänt

Den 25 mars antogs det nya EU-programmet Erasmus+ som ska präglas av flexibilitet och inkludering i större utsträckning i framtiden, enligt EU-kommissionen. Erasmus+ som inbegriper alla olika utbildningsnivåer- och sektorer ska även stödja EU:s gröna och digitala omställning. De första ansökningsomgångarna utlyses under våren 2021.

EU-kommissionens program Erasmus+ ska under 2021–2027 bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att bidra till att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Sedan programmet lanserades 1987 har över 10 miljoner européer deltagit i programmet. r den nya innevarande programperioden 2021–2027 har Erasmus+ ebudget på drygt 26 miljarder euro vilket motsvarar nästan det dubbla i jämförelse med föregående programperiod. 

EU:s mål med Erasmus+ 

Erasmus+ huvudsakliga mål är att vara mer inkluderande så att det blir lättare för nya aktörer, små organisationer och individer att delta i programmet. Ett annat mål är att bidra till EU:s gröna giv genom att minska klimatavtrycken och att öka medvetenheten om miljö och klimat genom olika projekt. Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i internationella samarbeten. Vid sidan av den fysiska rörligheten, som täcker 70 % av programbudgeten, introduceras virtuellt lärande för att komplettera utomlandsvistelser samt gränsöverskridande samarbetsprojekt. Det kan gälla samarbete mellan exempelvis högskolor, lärarhögskolorvuxenutbildningar, ungdoms- och idrottsorganisationer samt yrkesutbildningar. 

Huvudinslagen och visionerna för Erasmus+ 

  • Ett inkluderande Erasmus+ 

Programmet ska ge ökade möjligheter för personer med sämre förutsättningar däribland immigranter eller andra med skilda kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder, samt för personer som bor i avlägset belägna områden eller landsbygdsområden. 

  • Ett grönt Erasmus+ 

Programmet ska tillhandahålla ekonomiska incitament för deltagare att använda hållbara transportmedel. Även finansiera projekt som främjar miljömedvetenhet och underlätta för utbyten som rör åtgärder för att motverka klimatkrisen. 

  • Ett digitalt Erasmus+ 

Programmet ska stödja EU:s digitala omställning. Exempelvis genom att Erasmus+ ska erbjuda högkvalitativ digital utbildning och digitala utbyten samt uppmuntra till praktik inom relevant sektor.  

  • Ett Erasmus+ för unga 

Programmet ska integrera DiscoverEU där 18-åringar har möjlighet att med ett gratis tågkort resa i Europa, lära sig mer om andra europeiska kulturer och träffa jämnåriga kompisar i EU. Syftet med DiscoverEU är att bidra till att öka ungas kunskaper om gemensamma europeiska värden och grundläggande rättigheter samt att sammanföra unga vuxna med beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå. 

Länder som deltar 

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Nord Makedonien, Norge, Serbien och Turkiet (så kallade programländer) deltar. Cirka 150 länder i hela världen, definierade som partnerländer, kan delta i vissa programdelar. 

Vem som kan söka 

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott får ansöka om bidrag ur programmet Erasmus+. Dessutom får ungdomsgrupper som arbetar med ungdomar men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation ansöka om bidrag till mobilitet med inriktning på lärande för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar, samt till strategiska partnerskap inom Ungdomsområdet. 

Läs mer om nya Erasmus+ programmet här  

Hitta ansökningsomgångarna för 2021 här  

/Andreas Stenlund

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information