Öppen utlysning: bli värdstad för EU:s forum för städer 2023!

Bör din stad stå värd för samt medarrangera EU:s forum för städer 2023 tillsammans med EU-kommissionen? Temat för 2023 är den urbana dimensionen av EU:s regionalpolitik. Ansök senast den 31 januari 2022!

EU:s forum för städer 2023 (Cities Forum 2023) är ett evenemang som arrangeras vartannat år av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG Regio) och år 2023 är det dags för den 5:e upplagan av forumet. EU:s forum för städer planeras att arrangeras i hybridformat och kommer att välkomna cirka 700 deltagare under två dagar. Fokus för forumet 2023 kommer vara den urbana dimensionen av EU:s regionalpolitik, Urban Agenda för EU, städernas roll i genomförandet av den europeiska gröna given, EU:s svar på den urbana dimensionen av 2030-agendan och New Urban Agenda, den nya Leipzig-stadgan samt initiativ på EU-nivå som är utvecklade för att stödja städer.  

EU:s forum för städer samlar viktiga urbana intressenter från europeisk, nationell, regional och lokal nivå och aktörer som implementerar och främjar integrerad och hållbar stadsutveckling, inklusive städer, regioner, paraplyorganisationer och icke-statliga organisationer kommer att vara talare och leda workshops. Dessutom kommer politiska representanter på hög nivå från alla regeringsnivåer från hela Europa att delta i olika sessioner. 

År 2020 samlade EU:s forum för städer mer än 650 urbana intressenter i staden Porto. På grund av Covid-19-pandemin flyttade man fram planerna att organisera forumet 2022 till 2023. Städer som är intresserade av att stå värd för och samarrangera forumet tillsammans med DG Regio 2023 kan visa sitt intresse genom att skicka in ett ansökningsformulär senast den 31 januari 2022. EU-kommissionen kommer att välja en stad i slutet av mars 2022. 

Ansökningarna kommer att bedömas mot fem kriterier: 

  • Tillgänglighet: Hur tillgänglig är staden är med flyg, tåg och andra transportmedel från olika platser i Europa. 
  • Hur staden bidrar till den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken: Till exempel genom Europeiska regionalfondens artikel 7/11 om hållbar stadsutveckling.  
  • Stöd från staden: EU-kommissionen förväntar sig att staden ska erbjuda en adekvata och utrustade lokaler, transporter och föreslå lokala cateringlösningar. 
  • Involvering av urbana aktörer: Staden ska kunna mobilisera och involvera medborgare och/eller andra urbana intressenter i staden och från andra städer att bidra. 
  • Kommunikation: Staden ska aktivt bidra till kommunikationen före, under och efter evenemanget och staden ska kunna bekräfta att deras borgmästare eller andra politiker på hög nivå kan tala vid evenemanget och vara delaktiga  

Läs mer om stadsforumet 2020 här 

Hitta ansökningsformuläret här 

Läs mer om utlysningen här.

/Maria Boström  

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information