Portugal tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Den 1 januari 2021 lämnade Tyskland över stafettpinnen för ordförandeskapet i ministerrådet till Portugal. “Dags att leverera en rättvis, grön och digital återhämtning” lyder Portugals motto som kommer prägla ministerrådets agenda de kommande sex månaderna. Tillsammans med Tyskland och Slovenien vill trion utveckla ett mer hållbart och jämlikt Europa.

Ett roterande ordförandeskap 

Var sjätte månad roterar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även ministerrådet, mellan EU:s medlemsländer. Systemet infördes år 2009 genom Lissabonfördraget och bygger på ett så kallat triosamarbete mellan EU-länderna. Under en 18-månadersperiod har tre medlemsländer ansvaret att sätta upp gemensamma mål och en långsiktig plan för hur perioden ska se utDen nuvarande trion består av Portugal, Slovenien och Tyskland, varpå Portugal i början av 2021 klev på posten som ordförandeland. 

Återhämtning från Covid-19 pandemin som Portugals främsta mål  

Portugals huvudsakliga prioriteringar handlar främst om att arbeta med unionens återhämtning från Covid-19-pandemin,  vad gäller en rättvis, grön och digital återhämtning. Portugals ambition är att leda EU ut ur krisen genom att anta ett flexibelt och positivt förhållningssätt som uppmuntrar till solidaritet och ett ökat samarbete mellan medlemsländerna. Ordförandeskapet kommer även att fortsätta arbeta med frågor som det tyska ordförandeskapet inledde, däribland relationen mellan EU och Storbrittannien och EU:s långtidsbudget.  

Fem huvudområden i ordförandeskapets program 

Programmet som kommer prägla ministerrådet de kommande sex månaderna är inriktat på fem huvudområden:

  • Stärka Europas motståndskraft 
  • Främja förtroendet för den europeiska sociala modellen  
  • Främja en hållbar återhämtning 
  • Påskynda en rättvis och inkluderande digital omställning 
  • Bekräfta EU:s roll i världen och se till att den bygger på öppenhet och multilateralism  

Utöver Portugals egna program för ordförandeskapet har trion utarbetat en gemensam långsiktig planFokus kommer där kretsa kring hållbarhet och den inre marknaden i syfte att säkerställa en digital utveckling som tar hänsyn till mänskliga rättigheter samt motverkar skadlig desinformation på internet.  

/Elvira Ahlring  

Läs mer om det roterande ordförandeskapet samt Portugals prioriteringar för de kommande sex månaderna här.

Läs mer på det portugisiska ordförandeskapets webbplats.

08 Jan 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information