Provisorisk överenskommelse nådd om ett EU-omfattande Covid-19-reseintyg

En provisorisk överenskommelse har nåtts mellan Europaparlamentet och ministerrådet om att införa ett EU-omfattande Covid-reseintyg i lagom tid inför sommaren. Intyget, som är utformat för att underlätta den fria rörligheten för arbete och turism i hela unionen, kommer att innehålla information om vaccination, tester och återhämtning vid fall av covidsmitta.

Europaparlamentet bekräftade på torsdagen den 5 maj att Europaparlamentet och ministerrådet nått en överenskommelse om ett digitalt covid-reseintyg inför sommaren som ska gälla i EU:s 27 medlemsländer. EU-medborgare som vaccinerats, testat sig mot corona eller återhämtat sig från covidsmittan kan erhålla reseintyget. Både PCR-tester och antigentester kommer att godkännas.  

EU Digital COVID certificate 

Endast vacciner som godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att accepteras i ansökningsprocessen om att erhålla intyget, även om enskilda länder kommer att tillåtas att acceptera andra vacciner. Från och med idag är dessa vacciner godkända av EMA; Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen (Johnson & Johnson). 

Det kommer att vara upp till medlemsstaterna att avgöra om en eller två doser är tillräckliga för att få ett godkänt intyg. EU-kommissionen uppmanar länderna att hitta en harmoniserad strategi i detta avseende för att undvika fragmentering. Passet kommer att visa vaccinmärket, datumet för vaccination och antalet doser. 

EU-medborgare som är är bosatta utanför EU kommer också tillåtas att få intyget om de har fått ett av de fyra vaccinerna. 

Det officiella namnet på intyget kommer att vara EU Digital COVID certificate, en liten redigering från det ursprungliga "Digital Green Certificate". Intyget kommer att ha en fysisk och digital version och kommer att fungera genom en QR-kod som skannas. 

Den preliminära kompromissen öronmärker 100 miljoner euro av EU-medel (och ytterligare 100 miljoner euro om det behövs) för att göra covid-19-testning mer överkomlig, medan medlemsstaterna åtar sig att införa reserestriktioner för innehavare av intyget, såsom karantän, när det är nödvändigt för att skydda folkhälsan. Om hälsosituationen i ett medlemsland försämras enligt uppgifter från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) kommer den nationella regeringen att ha 48 timmar på sig att meddela EU-kommissionen och de andra medlemsstaterna om sin avsikt att införa extraordinära restriktioner för medborgare med intyget. Dessa exceptionella åtgärder måste grundas på principerna om nödvändighet, proportionalitet och icke-diskriminering. 

Europaparlamentet kommer att besluta om avtalet under nästa plenarsammanträde, vid en debatt som är planerad till den 9 juni. Texten måste också gå igenom i EU:s ministerråd, där kvalificerad majoritet kommer att krävas. 

I ett tal till reportrar sade Juan Fernando López Aguilar, en Europaparlamentsledamot som var föredragande för lagstiftningsakten, att intyget skulle vara rättsligt bindande för alla EU-länder och kunna vara på plats redan den 1 juli - förutsatt att EU:s nationella myndigheter kan införa den nödvändiga infrastrukturen för att få allt runtikring att fungera. 

"Det här är goda nyheter som kan markera en skillnad i sommar jämfört med mardrömmen 2020", sade López Aguilar. 

Läs mer här   

/Andreas Stenlund 

09 Jun 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information