Regionkommittén efterfrågar engagemang för främjande av EU-värderingar genom utbildning och kultur

Europeiska regionkommittén efterlyser intresseanmälningar till att delta i en gemenskap där regionkommitténs medlemmar ska kunna dela med sig av sina bästa metoder och kompetenser av att främja europeiska värderingar och europeiska sätt att leva inom utbildning och kultur.

Regionkommitténs kommission för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) ser ett ökat behov av att agera för att försvara och främja europeiska grundläggande värderingar; respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.  

Regionkommittén vill ta vara på de kompetenser som finns i medlemsstaterna och regionerna kring goda metoder för utbildning och kulturprojekt som främjar europeiska värderingar och europeiska sätt att leva. Nu efterlyser de därför intresseanmälningar från alla regionkommitténs medlemmar av att delta i en grupp som ska diskutera bästa praxis för dialog och utbyte av europeiska grundläggande värderingar genom utbildning och kultur. 

Intresseanmälan ska skickas in till sedec@cor.europa.eu. Ansökan ska innehålla: 

  • en kort titel på din handling/projekt/exempel  
  • en kort summering av åtgärden (max 100 ord) 
  • om tillgängligt, en länk till en relevant hemsida för mer information 
  • om tillgängligt, en högupplöst bild (300 dpi) relaterad till projektet (bilder som är gratis att använda) 

Sista anmälningsdag: Den 30 september är sista dagen för att anmäla sig för att gå med. 

Denna efterlysning bygger på SEDEC:s gemensamma handlingsplan med EU-kommissionären Mariya Gabriel som är ansvarig för innovation, forskning, kultur, utbildning, och ungdomsfrågor.  

Läs mer om den gemensamma handlingsplanen här

Hitta mer information om initiativet i utlysningsbrevet här

Bild: cor.europa.eu

/Maria Boström

23 Sep 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information