Sist ut i EU:s nuvarande ordförandeskapstrio är Slovenien med start 1 juli

Idag lämnar Portugal över stafettpinnen till Slovenien som är sist ut i den nuvarande ländertrion för ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Sloveniens EU-ordförandeskap kommer präglas av mottot ”Tillsammans. Motståndskraft. Europa.” och sträcker sig från den 1 juli till och med den 31 december.

På det slovenska ordförandeskapets webbplats går att läsa att landet kommer att arbeta för att aktivt bidra till att stärka EU:s motståndskraft mot kriser på områdena hälsa, ekonomi, energi, klimat och cybersäkerhet. Slovenien vill även förebygga EU:s gemensamma arbete, genom att uppmuntra medlemsländerna att stötta varandra och agera solidariskt för alla EU-medborgares bästa och genom det vara en nyckel till att stärka EU:s motståndskraft.

Ordförandeskapets program är inriktat på fyra huvudområden: 

  • EU:s återhämtning, motståndskraft och strategiska oberoende

  • reflektioner över Europas framtid

  • den europeiska livsstilen, rättsstatsprincipen och europeiska värden

  • ökad säkerhet och stabilitet i det europeiska grannskapet.

Ordförandeskapets uppgifter

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ett ordförandeland möten på alla nivåer i rådet och ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesser sker på ett ordnat sätt samt att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets främsta arbetsuppgifter är dels att planera och leda möten i rådet och dess förberedande organ, dels att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Våren 2023 är det Sveriges tur att ta över EU-ordförandeskap-stafetten.

/Julia Hanson

Läs mer om det slovenska ordförandeskapet på deras webbplats här.

01 Jul 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information