Workshop: Öka attraktiviteten för tekniska yrkesutbildning hos kvinnor

Den 13 juli organiserar Assembly of European Regions, AER, workshopen “Improving the attractiveness of Technical and Vocational Education & Training for women” i syfte att i framtiden locka fler kvinnor till tekniska yrkesutbildningar.

Sektorn för teknisk och yrkesinriktad utbildning har enligt Assembly of European Regions, AER, en avgörande roll i fråga om tillhandahållandet av de färdigheter som Europa behöver i framtiden. Därför organiseras en workshop den 13 juli med ambitionen att i samverkan med EU:s regioner kunna öka attraktiviteten för tekniska yrkesutbildningar hos kvinnor.  

Initiativet är intressant för norra Sverige där det historiskt sett funnits en obalans när det gäller antalet kvinnor och män som arbetar inom teknik. Det är en sektor där det bör finnas ett intresse att aktivt attrahera unga kvinnor, särskilt i norra Sverige där det går att se att unga kvinnor flyttar från regionen i högre utsträckning än unga män. 

Uppgifter visar att länder med väldesignade yrkesutbildningsprogram har det lättare att undvika ungdomsarbetslöshet i tider av kris. Då tekniksektorn traditionellt varit en övervägande manlig miljö vill AER även uppmuntra regioner att vidta åtgärder för att på ett aktivt sätt inkludera fler kvinnor i branschen. Det är även Europaparlamentets prioritet att förebygga stereotyper om mans- eller kvinnodominerade yrkesroller samt uppmuntra medlemsländerna till att modernisera systemen kring yrkesutbildningar för att göra dem mer tillgängliga för kvinnor som är underrepresenterade. 

Datum: tisdag 13 juli 

Tid: 10:00-11:00 

Plats: online 

Workshopen är en del av serien webbinerier “SKILLNET” som AER organiserar om EU-finansieringsmöjligheter. SKILLNET finansieras av Erasmus + och syftar till att stärka yrkesutbildningssystemets roll och kapacitet att utforma högkvalitativa yrkesutbildningsprogram som är skräddarsydda för nuvarande samhällsbehov. 

/Julia Hanson 

Registrera dig till workshopen här på AER:s hemsida. 

05 Jul 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information