Ansökan om att delta vid EU Design Day 2022 är öppen!

Årets upplaga av konferensen EU Design Day kommer att äga rum den 10 juni i Bryssel med fokus på den gröna omställningen i människors livsmiljö där innovativa och kreativa lösningar är avgörande. Ansökan för medverkan är öppen till och med den 14 mars.

European regions research & innovation network (ERRIN) där North Sweden ingår har länge drivit frågan att design bör ingå som en komponent i forskning och innovation vilket nu vunnit genomslag på EU-arenan inte minst genom New European Bauhaus. Det kommer att synas i programmet när ERRIN anordnar konferensen EU Design Day 2022 för tionde året i rad den 10 juni i Bryssel. Reflektioner över hur design kan bidra till den gröna omställningen och hjälpa att nå målen i EU:s gröna avtal kommer att stå i centrum med frågor såsom: ”Kommer skönhet faktiskt att rädda världen?” och “Hur kan design bidra till den gröna omställningen och hjälpa oss att nå målen i EU:s gröna giv?”. Utlysningen om att medverka som presentatör vid EU Design Day 2022 riktar sig till samhällets olika aktörer, företag, regioner och kommuner.  

Syftet med EU Design Day 

Med EU Design Day vill ERRIN bryta gränser mellan olika sektorer. Flera tal, breakout-sessioner och nätverksmöjligheter ger chansen att dela erfarenheter och diskutera utmaningar. EU Design Day skapar en plattform där forskare och designers möts tillsammans med aktörer, beslutsfattare och små och medelstora företag från regioner över hela Europa. Evenemanget är ett initiativ från ERRIN:s Design & Creativity Working Group, som syftar till att främja design och kreativitet som verktyg för innovation.  

Deltagande 

ERRIN har öppnat ansökan för medverkande och temat för årets event är ”Kommer skönhet faktiskt att rädda världen? Hur kan design bidra till den gröna omställningen och hjälpa oss att nå målen i EU:s gröna giv?”.  

EU-initiativet New European Bauhaus blir en viktig del med dess ledord ”Vackert- Hållbart -Tillsammans” som fokuserar på den gröna omställningen som sker i människors livsmiljö med innovativa och kreativa lösningar. ERRIN vill gärna se insatser såsom presentationer, föreläsningar eller workshops som belyser hur Bauhausinitiativet kan användas inom ramen för evenemangets temafrågeställningar. 

EU design Day 2022 kommer att starta med en pitch-presentationssession på morgonen som ska lägga grunden för följande interaktiva workshops. Syftet är att tidigt under dagen koppla ihop aktörer och främja diskussionen kring gemensamma utmaningar och mål.  

Ansök om att delta senast måndag den 14 mars, innan kl. 18:00!

Läs om utlysningen här

Läs om EU Design Day 2022 här

/Emilia Zetterlund

25 Feb 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information