Bli en ungdomsambassadör för en inkluderande grön omställning i Västerbotten och Norrbotten!

EUTeens4Green har utlyst projektansökningar för ungdomar mellan 15–24 år som vill bidra till Europas gröna omställning. Ungdomar i Västerbotten och Norrbotten har nu möjlighet att bli aktörer i EU:s omställning till koldioxidneutralitet och få finansiering för projekt. Ansökningsperioden sträcker sig fram till 3 november.

Ansökningsperioden för projekt inom EUTeens4Green är redan öppen och EU vill med initiativet aktivera ungdomar mellan 15–24 år i projekt för att främja en rättvis och inkluderande grön omställning. EUTeens4Green finansieras av Fonden för en rättvis omställning (JTF) och är en del av EU:s sammanhållningspolitik. 

De sociala och ekonomiska konsekvenserna av den gröna omställningen kommer vara särskilt kännbara i regioner med höga koldioxidutsläpp. Västerbotten och Norrbotten, med sina starka stål- och metallindustrier, kvalar in som sådana regioner. Med EUTeens4Green vill EU se till att den gröna omställningen i de här regionerna inte leder till att vissa grupper påverkas negativt. De ungdomsledda projekten ska syfta till att identifiera och engagera de här grupperna. 

EU vill stödja ungdomars engagemang för klimatfrågan och inkludera dem i beslutsfattandet så att den gröna omställningen ska bli rättvis och inkluderande. Man kan starta ett projekt antingen individuellt eller i grupp och projekten får inte sträcka sig längre än 12 månader. 10 000 euro är den högsta finansieringsgraden för ett enskilt projekt, men kan även vara lägre. 

Varje onsdag och lördag fram till 3 november hålls en informationsträff över Zoom klockan 18:00 där man kan höra mer om EUTeens4Green, hur man ansöker och annan relevant information.

Registrera dig för informationsträffarna på Zoom här.

Läs mer om EUTeens4Green här.

Läs om hur man skickar in sin ansökan här.

/Emil Olofsson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information