CPMR Östersjökommissionen står bakom Ukraina

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har via Östersjökommission publicerat ett yttrande där de fördömer Rysslands invasion av Ukraina. I yttrandet ger CPMR sin syn på situationen och analyserar konsekvenserna för samarbeten mellan Östersjöregionerna och Ryssland.

Den 8 mars publicerade Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) genom Östersjökommission ett yttrande gällande Rysslands invasion av Ukraina. Inledningsvis skriver CPMR att det regionala Östersjösamarbetet har stått för fred, solidaritet, samarbeten och ömsesidig respekt mellan folk, regioner och staters regeringar sedan nätverket grundades 1996. Då Östersjökommissionens medlemsregioner har specifika kopplingar till Ryssland inom flera sektorer, skriver CPMR att Rysslands invasion av Ukraina är oacceptabel och innebär ett hot mot inte bara Ukraina och dess civilbefolkning utan även Europas. 

Östersjökommissionen fördömer Rysslands invasion av Ukraina 

I yttrandet framför Östersjökommissionens styrelse ståndpunkter gällande invasionen av Ukraina på uppdrag av CPMR. Sammanfattningsvis säger position att CPMR: 

  • fördömer Rysslands invasion av Ukraina. 
  • uppmanar Ryssland att upphöra sina aggressioner mot Ukraina. 
  • står bakom Ukraina och dess folk som kämpar för sitt liv, sitt land och sin frihet. 
  • välkomnar solidariska handlingar från regionala eller lokala aktörer som hjälper Ukrainas flyktingar. 
  • beklagar djupt att de långvariga samarbetena i Östersjöregionen, där Ryssland är en viktig samarbetspartner, har blivit alvarligt drabbade. 
  • upprepar vikten att bevara fred i Östersjöregionen, i EU och i europeiska Arktis. 
  • välkomnar att EU visar sin styrka, enighet och förmåga att stödja Ukraina genom olika handlingar exempelvis akuta humanitära insatser. 
  • uppmanar EU och medlemsregioner i CPMR och Östersjökommission att förbereda ett aktivt deltagande i stödjandet av Ukrainas återuppbyggnad av ekonomin, infrastruktur, institutioner, utbildning och civilsamhälle när fred återställts. 
  • betonar att Rysslands oprovocerade aggression i Ukraina förvärrar situationen på energimarknaden genom att orsaka instabilitet och volatilitet. 

Läs hela positionen här. 

/Hanna Bergman

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information