EU-kommissionen inleder samråd om regelverk för förnybar vätgas

EU-kommissionen har lanserat två samråd för att samla in synpunkter om regelverk av förnybar vätgas i transportsektorn samt hur dess minskning av växthusgasutsläpp ska bedömas. De två initiativen ska komplettera och förtydliga regelverket som berör förnybar vätgas under direktivet om förnybar energi även kallat ”Renewable energy Directive” (RED).

Det finns en oro för att EU:s satsning på grön vätgas kommer att kannibalisera på förnybar el avsedd för andra användningsområden – t.ex. tillhandahålla ren energi till industrin eller elfordon. Därför vill EU-kommissionen tillsätta krav som säkerställer att en ökad generering av förnybar vätgas motsvaras av en ökning i förnybar energiproduktion och har nu tagit fram två förslag till delegerade akter inom ramen för förnybarhetsdirektivet. 

Det första förslaget, som omfattar förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO), tydliggör kriterier som faller in i kategorin "förnybar vätgas" för att uppfylla målet om 14% förnybar energi i transportsektorn. Det andra förslaget avser att fastställa en metod för att bedöma minskningen av växthusgasutsläpp från bland annat förnybar vätgas. Detta för att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med målet som angetts i EU:s direktiv om förnybar energi (RED). 

Tidigare inspel från Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsley Populated Areas  

De två delegerande akterna har varit under utarbetning en längre tid där nätverken Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsley Populated Area (NSPA), där North Sweden ingår, har tagit ställning gällande de delegerade akterna. Båda nätverken välkomnade ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och revideringen i RED III om att öka Europas produktion av förnybar vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna riskerade att bidra till motsatt effekt och bromsa den gröna omställningen. Dessutom varnar de för att en del skrivningar riskerar sätta käppar i hjulen för dels norra Sveriges stora industriprojekt som nyttjar vätgas från förnybara energikällor i produktionen och dels regionens omställning till hållbara transporter. 

Utifrån förslagen ser det ut som att EU-kommissionen har tagit till sig av kritiken, till fördel för de nya gröna industrierna i norr som är beroende av förnybar vätgas för en grön omställning. 

Öppet samråd under fyra veckor 

Nu vill EU-kommissionen få in synpunkter på de två förslagen till delegerade akter och har öppnat ett fyra veckors offentligt samråd som avslutas den 17 juni. Därefter kommer EU-kommissionen att lägga fram sina slutliga förslag. Förslagen kommer sedan att granskas av Europaparlamentet och de 27 EU-länderna i ministerrådet, som har fyra månader på sig att acceptera eller förkasta de nya akterna. 

Delta och läs mer om samrådet om förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) här 

Delta och läs mer om samrådet om metod för att bedöma minskningen av växthusgasutsläpp för vissa bränslen här 

Läs mer om EFNS ställningstagande här 

Läs mer om NSPA ställningstagande här 

/Emilia Zetterlund & Hanna Bergman

24 Maj 2022 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information