EU-kommissionen lägger fram förslag på förklaring om digitala rättigheter och principer

Den 26 januari presenterade EU-kommissionen ett utkast till förslag om att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska underteckna en förklaring som sammanställer och tydliggör en framtid präglad av digitalisering som EU bör främja. Enligt kommissionen ska initiativet främja ett aktivt deltagande i ett alltmer digitaliserat samhälle och vara vägledande vid upphandlande av ny teknik, samt säkerställa att tekniken förblir säker att använda.

Under onsdagen den 26 januari presenterade EU-kommissionen en deklaration för europeiska digitala rättigheter och principer. Enligt Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor samt verkställande vice ordförande med ansvar för att rusta Europa i den digitala tidsåldern, är initiativet ett sätt att främja ett aktivt deltagande i ett alltmer digitaliserat samhälle. Deklarationen ska också vara vägledande vid upphandlande av ny teknik, samt säkerställa att användarens egenmakt, trygghet och säkerhet garanteras.

I takt med att digitaliseringen av samhället växer sig allt starkare vill EU säkerställa att de fri- och rättigheter som står lagstiftade i EU-rätten respekteras på samma sätt online som utanför nätet. Detsamma gäller medborgarnas skyldigheter. Det som anses brottsligt utanför nätet ska behandlas med samma allvar när det sker i en digital miljö, i linje med EU-domstolens rättspraxis. Enligt Thierry Breton, EU-kommissionär för den inre marknaden, är förhoppningen att dessa principer blir standard även utanför EU.

Europeiska pelaren för sociala rättigheter – nu även på nätet.

Förklaringen om digitala rättigheter och principer bygger på den Europeiska pelaren för sociala rättigheter.  Det var Europaparlamentets förre talman, David Sassoli, som 2020 konstaterade att tillgång till internet bör betraktas som en ny mänsklig rättighet.

Följande rättigheter föreslås av EU-kommissionen bli självklarheter i medborgarnas alltmer digitala vardagsliv:

  • Digitala förbindelser med hög hastighet överallt och för alla till överkomliga priser
  • Välutrustade lärosalar och lärare med digital kompetens
  • Sömlös tillgång till offentliga tjänster
  • En säker digital miljö för barn
  • Nedkoppling efter arbetstid
  • Möjlighet att få lättbegriplig information om digitala produkters miljöpåverkan
  • Kontroll av hur deras personuppgifter används och med vem de delas

 

Vad händer nu?

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har till sommaren på sig att först diskutera, och sedan antingen godkänna eller neka förslaget. Enligt resultat från ett öppet offentligt samråd på ämnet “Den digitala ekonomin och det digitala samhället” från i höstas anser 8 av 10 EU-medborgare att unionen skulle gynnas av att utforma en gemensam europeisk vision om våra digitala rättigheter och principer. Av resultatet att döma finns ett brett stöd för att förslaget blir verklighet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs mer om Europeiska pelaren för sociala rättigheter här.

/Vilma Johansson

31 Jan 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information