EU-kommissionen lanserar ny rådgivande tjänst för gröna investeringar

EU-kommissionen presenterade den 9 november en ny rådgivande tjänst för gröna investeringar, finansierad med 30 miljoner euro från EU:s finansieringsprogram för natur, miljö- energi- och klimatprojekt, LIFE programmet. Initiativet syftar till att erbjuda gratis service och rådgivning till förmånstagare som behöver experthjälp i klimat -och miljöinvesteringar samt skapa gröna projekt.

Den 9 november lanserade EU-kommissionen GREEN ASSIST, en rådgivande tjänst som har syfte att ge stöd till hållbara investeringar. Tjänsten finansieras med 30 miljoner euro från LIFE Programmet, EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimataktion. GREEN ASSIST ska, enligt EU-kommissionen, hjälpa förmånstagare att bygga grönare investeringsprojekt genom att integrera naturbaserade lösningar eller principer från cirkulär ekonomi. Tjänsten riktar sig till investeringsprojekt inom diverse sektorer.  

Vad GREEN ASSIST erbjuder 

GREEN ASSIST vill erbjuda gratis service och rådgivning till förmånstagare som söker hjälp i att investera i klimat- och miljöprioriteringar och göra deras projekt gröna. Det kommer även upprättas en lista med registrerade experter som ska erbjuda tjänster och rådgivning som projektledare och deras investeringsteam kan använda som stöd i utvecklandet av gröna projekt, även i ett tidigt skede som till exempel kapacitetsuppbyggnad eller projektdesign.  

Exempel på rådgivande tjänster som kan förväntas av GREEN ASSIST är bland annat gröna investeringar och stöd till aktiviteter så som återställning av natur och biologisk mångfald, klimatanpassning, hållbar utveckling av städer, landsbygd och kustområden, samt förebyggande av föroreningar. Initiativets syfte är också att bidra till göra icke-miljömässiga sektorer som till exempel transport, energi och jordbruk, grönare och mer hållbara.  

Gröna investeringar i klimat och natur är vinstgivande för framtiden 

Initiativet är en del i att möta de enorma investeringsbehov som EU:s gröna giv kräver. EU-kommissionen menar även att GREEN ASSIST kommer låsa upp expertis och kunskap som ska hjälpa förmånstagare att nyttja de förmåner som kommer av att inkludera mer hållbarhet i sin affärsmodell. 

Läs mer om GREEN ASSIST här. 

Läs mer om LIFE programmet här.

/Nora Vinderå  

23 Nov 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information