Forskningsledare från Umeå Universitet på besök i Bryssel

Den 22 mars fick North Sweden besök av en delegation från Umeå Universitet som genomgår utbildningsprogrammet ReaL för forskningsledare. Niklas Johansson från North Sweden tog emot gruppen i Bryssel och höll en presentation kring påverkansarbetet mot forskning- och innovationspolitiken i EU från Norra Sveriges perspektiv.

Nu när restriktionerna till följd av coronapandemin lättat öppnas det upp för studiebesök på North Swedens kontor i Bryssel. Den 22 mars fick North Sweden besök av en delegation från Umeå Universitet som genomgår utbildningsprogrammet ReaL för forskningsledare och leds av Matts Björklund & Petter Gustafsson. 

Besöksprogrammet bestod av gästföreläsare och studiebesök. Niklas Johansson, Senior Adviser på North Sweden och Dan André, Senior Adviser på Stockholm Trio, höll i var sin presentation. Syftet med besöket var att få en större förståelse för EU-finansiering och hur man kan söka stöd från EU-program. Andra programpunkter var uppdateringar om Horisont Europa från Maria Lindholm från SWERI, Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma kontor i Bryssel. Programmet fortsatte senare med en rad besök i Bryssel och Leuven.  

Påverkansarbete i EU 

Niklas Johansson, Senior Adviser på North Sweden, höll en presentation om hur man influerar forsknings- och innovationspolitik i EU från Norra Sveriges perspektiv. Han presenterade hur North Sweden arbetar för att påverka EU:s politik samt olika sektorsprogram och forskningsområden som norra Sveriges aktörer kan delta i.  

Niklas Johansson, Senior Adviser på North Sweden.

Dan André, Senior Adviser at Stockholm Trio, Karolinska Institutet, KTH & Stockholm University, höll en presentation om hur man är proaktiv i EU:s forsknings- och innovationspolitik samt hur EU:s ramprogram genomgår de tre faserna: förberedning, beslut och implementering och hur det arbetet börjar tidigare än man tror. 

Dan André, Senior Adviser at Stockholm Trio, Karolinska Institutet, KTH & Stockholm University.

Gruppen återvände på torsdagseftermiddag den 24 mars för fler föreläsningar på kontoret kring finansieringsmöjligheter från Europeiska forskningsrådet.  

Vi på North Sweden tackar för besöket och hoppas att det var givande! 

/Emilia Zetterlund  

30 Mar 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information