Konferensen om EU:s framtid visade på stort samhällsengagemang

Den 9 maj, i samband med avslutningen av Konferensen om EU:s framtid som under de två senaste åren fungerat som en diskussionsarena mellan EU-medborgare och politiker, levererades en rapport med reformförslag till EU. I samma veva presenterade EU-kommissionen Europabarometern, en utvärdering av Europaåret för ungdomar.

Konferensen om EU:s framtid har under två år bidragit till att etablera en dialog mellan EU:s institutioner och EU-medborgarna om EU:s framtid. Konferensen, som bestått av en digital plattform och diverse fysiska paneler, har resulterat i förslag inom olika områden som presenterades för EU-institutionerna på Europadagen den 9 maj 2022. För att uppmärksamma EU:s tema för året 2022, Europaåret för unga, publicerade EU-kommissionen i samma veva resultatet av undersökningen Flash Eurobarometern 502 med syftet att ge en bild av ungas uppfattning av EU. Undersökningen visar på ett ökat samhällsengagemang bland ungdomar och att unga prioriterar frågor såsom fred, klimat och jämlikhet. 

Konferensen om EU:s framtid  

Konferensen om EU:s framtid har engagerat många EU-medborgare från olika platser och av olika kön, åldrar, socioekonomiska bakgrunder och utbildningsnivåer. Konferensen har resulterat i en rapport som innehåller 49 förslag med mål och mer än 320 åtgärder indelade i nio ämnesområden: Klimatförändringar och miljö, hälsa, en starkare ekonomi, social rättvisa och arbetstillfällen, EU i världen, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, digital omställning, europeisk demokrati, migration, utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Målen och åtgärderna ska följas upp av EU-institutionerna, var och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen. 

Frankrikes president, Emmanuel Macron, lanserade idén om framtidskonferensen 2019 och Frankrike har varit drivande i genomförandet av den. Konferensen avslutades också under Frankrikes EU-ordförandeskap i ministerrådet där Emmanuel Macron talade den 9 maj:  

- Det är viktigt att se till EU-medborgarna och deras mål och förväntningar på EU. Rapporten och slutsatserna innehåller många värdefulla förslag som varje institution måste granska inom sitt behörighetsområde. I och med att konferensen avslutas under det franska ordförandeskapet vill jag tacka de tidigare ordförandeskapen för deras engagemang, och jag kan med glädje överlämna uppföljningen av konferensens slutsatser till de tjeckiska och svenska ordförandeskapen, sade Frankrikes president Emmanuel Macron.  

Ökat samhällsengagemang bland unga i Europa  

Enligt undersökningen Flash Eurobarometern 502 är 58 % av europeiska ungdomar aktiva i samhällen de lever i, bland annat genom ungdomsorganisationer, vilket är en ökning med 17 procentenheter sedan senaste Eurobarometern 2019. Undersökningen visar också att 72 % av ungdomar vill att beslutsfattarna ska ta mer hänsyn till och inkludera unga människor i beslutprocesser. Undersökningen genomfördes den 22 februari till 4 mars 2022 och riktades till unga i åldrarna 15–30 år i EU-medlemsländerna. Eurobarometern är EU-institutionernas officiella instrument för opinionsundersökningar inom EU.  

Läs mer om konferensen för Europas framtid här 

Läs mer om Eurobarometern för unga här.  

/Emilia Zetterlund och Hanna Bergman  

24 Maj 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information