Stort tack till höstens praktikanter, Lisa och Maria!

Nu när det nya året har tagit vid är det dags att tacka praktikanterna Maria Boström & Lisa Berglund för deras insats på North Sweden. De har varit en stor tillgång för kontoret, inte minst efter flytten till det nya kontoret där de hjälpt till att få saker på plats. Vi på North Sweden vill även önska dem lycka till i framtiden!

Efter en händelserik höst är det dags att tacka praktikanterna Lisa Berglund och Maria Boström för deras insatser på North Swedens kontor i Bryssel. Under hösten har våra praktikanter bistått med kontorets administrativa och praktiska arbete. Då North Sweden flyttade till en ny adress innan sommaren har det inneburit en hel del fix för Maria och Lisa under hösten. De har även varit behjälpliga vid arrangerandet av diverse konferenser, seminarier och möten, fysiska såväl som digitala. Huvudsakligen har de arbetat med omvärldsbevakning och nyhetsrapportering med fokus på bland annat utvecklingen av Fit for 55-paketet, EU:s arktiska politik, TEN-T och utformningen av EU:s fonder och program under den nya programperioden. 

Vad tar ni med er från er praktikperiod på North Sweden i Bryssel? 

Maria: Att få göra praktik på North Sweden European Office har varit otroligt lärorikt och kul. Jag har fått en fördjupad kunskap om hur EU-institutionerna arbetar i praktiken och hur beslutsprocesserna går till. Jag har även fått en inblick i hur påverkansarbetet på Bryssel-arenan kan gå till och vilka möjligheter som finns att influera EU:s politik. Jag har lärt mig mycket om den regionala utvecklingspolitiken och fått en större förståelse för hur samspelet mellan aktörer i norra Sverige, regionkontoren och EU-institutionerna fungerar. Jag tar även med mig vikten av samarbeten och nätverk, inte minst mellan våra glesbebyggda områden i norr. Dessutom har jag fått möjlighet att arbeta med engagerade människor och att få delta på många spännande seminarier och möten där jag på nära håll kunnat följa utvecklingen inom North Swedens policyområden.  

Lisa: Det som gjort störst intryck på mig är den passion, den kunskap och det engagemang jag sett från mina kollegor i det dagliga arbetet. Denna arbetsglädje har gett mig mersmak, och lett mig till att vilja dirigera min karriär i liknande riktning. Jag har lärt mig saker på North Sweden som jag aldrig hade lärt mig under min utbildning på hemmaplan. Speciellt gällande EU:s regionalpolitiska verktyg och hur mycket EU kan gynna regional utveckling på platser i landet som inte alltid prioriteras på nationell nivå. Norra Sverige har annorlunda förutsättningar och behöver extra hjälp från EU på vissa områden, men som del av mitt policyfokus på forskning och innovation har jag också insett de styrkor som just norra Sverige har och som gör att vi kan sticka ut hakan lite extra internationellt på ett antal områden.  

Vad har ni för tips till de som funderar på att göra praktik i Bryssel? 

Maria: Om man är intresserad av att arbeta med politiska frågor i en internationell miljö tycker jag absolut att man borde passa på att söka sig till Bryssel-arenan! Det finns massor av olika institutioner och organisationer, stora som små som söker praktikanter varje termin. Ett tips är att söka på belgiska jobbsökningssidor som riktar sig till EU-relaterade jobb och att söka på allt man tycker låter intressant. En annan rekommendation är att kolla upp långt i förväg när de olika institutionerna och organisationerna har sina utlysningar då många har sina deadlines väldigt tidigt inför varje termin. Boende och det sociala livet har varit enkelt trots vissa restriktioner så om man är nyfiken ska man inte tveka på att söka praktik i Bryssel! 

Lisa: Det finns bara fördelar med att vara på plats i Bryssel enligt mig. Förutom det sociala och kulturella finns det inget bättre sätt att lära sig att navigera i EU-bubblan och att faktiskt förstå den på riktigt som genom att vara här. Bryssel är ständigt i rörelse och det finns alltid saker att göra, folk att lära känna och saker att lära sig. Det är det bästa stället att vara på för att nätverka och skapa kontakter för yrkeslivet. Bryssel är en “meltingpot” för folk inom statsvetenskapliga ämnen eller liknande och det absolut bästa sättet att kolla in staden är att göra praktik här. Har man bra skor kan man dessutom ta sig nästan överallt till fots.  

Vad ska ni göra efter praktiken?  

Maria: Jag trivs väldigt bra här i Bryssel och ska därför stanna en termin till i alla fall. Jag har fått en praktikplats på European Center for Democracy and Human Rights som passar bra ihop med min utbildning i mänskliga rättigheter samtidigt som jag får fortsätta arbeta med omvärdsbevakning och påverkansarbete på Bryssel-arenan så det känns väldigt kul!  

Lisa: Jag ska skriva klart min masteruppsats som jag har varit tvungen att skjuta på, på grund av anställning och praktik, sen får vi se. Jag har sökt några anställningar i Bryssel, så om jag får något av det jag sökt kommer jag förmodligen tillbaka till Bryssel om några månader. Jag har också trivts väldigt bra här och skulle inte ha nått emot att stanna lite längre.  

Vi på North Sweden vill rikta ett stort tack till praktikanterna för deras insatser denna höst och vill önska dem ett stort lycka till i framtiden! 

18 Jan 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information