Tjeckien tar över EU-ordförandeskapet i ett tumult Europa

Den 1 juli lämnar Frankrike över stafettpinnen till Tjeckien för ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Under Tjeckiens sex månader vid ordförandeskapsposten uppges det att stort fokus kommer vara på hanteringen av sidoeffekterna från Rysslands krig i Ukraina.

Det tjeckiska ordförandeskapet kommer präglas av mottot “Europe as a task: Rethink, Rebuild, Repower”. På ordförandeskapets webbplats går det att utläsa att landet kommer att arbeta med flera av utmaningarna som uppstått eller förvärrats till följd av Rysslands krig i Ukraina.  

Det tjeckiska ordförandeskapets program har 5 prioriteringar: 

  • Hantering av flyktingkrisen och Ukrainas återhämtning efter kriget 
  • Energisäkerhet 
  • Stärkandet av Europas försvarsförmågor och cybersäkerhet 
  • Strategisk resiliens av den Europeiska ekonomin 
  • Resiliens av demokratiska institutioner 

Ordförandeskapets uppgifter 

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ett ordförandeland möten på alla nivåer i rådet och ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesser sker på ett ordnat sätt samt att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets främsta arbetsuppgifter är dels att planera och leda möten i rådet och dess förberedande organ, dels att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. 

Våren 2023 är det Sveriges tur att ta över EU-ordförandeskapsstafetten. 

Läs mer om det tjeckiska EU-ordförandeskapet här. 

/Hanna Bergman 

29 Jun 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information