Umeå uppmärksammas i EU för sitt jämställdhetsarbete i stadsplaneringen

Norra Sverige fortsätter att uppmärksammas i EU. Denna gång var det Umeå som stod i rampljuset i tidningen Politico som bevakar vad som sker i EU utifrån Brysselarenan. Det som fångat Politicos intresse är den centrala roll som jämställdhetsarbetet haft i Umeås stadsplanering.

I den europeiska utgåvan av Politico, som är den tidning alla på Brysselarenan inom EU läser, uppmärksammades Umeå i en artikel som publicerades den 22 juni. Anledningen var kommunens unika engagemang för jämställdhet i utvecklingsarbete och stadsplaneringen i Umeå. 

I artikeln skrivs det att Umeå ligger i framkanten när det kommer till att inkorporera jämställdhet i stadsplaneringen. Sedan 1978 har Umeå haft ett jämställdhetsutskott i stadsförvaltningen och Charlotta Westerlund, som är ordförande i utskottet, berättar att jämställdhet är en central komponent i Umeås långsiktiga planering. 

Från Umeås kommun intervjuas även Annika Dalén, utvecklingsstrateg inom jämställdhet, och Linda Gustafsson, jämstäldhetsstrateg. De berättar om hur ett hänsynstagande till kvinnors behov i utvecklandet av Umeå och dess stadsplanering gör Umeå till en mer välkomnande stad. De menar också att jämställdhetsarbetet har många fördelar eftersom det i framtiden kommer vara en avgörande faktor för att skapa en stad där folk vill bo men också för att bekämpa klimatkrisen. 

Vidare skrivs det i Politicos artikel att Umeås åtagande till jämställdhetsarbete har fått mycket uppmärksamhet av aktörer verksamma inom regional utveckling i Europa. Umeå blev år 2019 en huvudpartner till nätverket Gendered Landscape som syftar att uppmärksamma hur jämställdhetsarbete kan vävas in i stadsutvecklingsarbete. Gendered Landscape är en del av URBACT som är ett EU-finansierat program. 

Umeå har också varit ledande i att utveckla EU:s sociala index SPI (social progress index) för att kunna jämföra social utveckling över tid mellan olika städer, regioner och länder, där norra Sverige i EU:s jämförelser hamnar högt avseende social samhällsutveckling 

Läs politico-artikeln om Umeå här. 

Läs mer om Umeås arbete i nätverket Gendered Landscape här. 

Läs om arbetet med EU:s sociala utvecklingsindex här.

/Hanna Bergman 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information