Ansök om 2023 års europeiska Bauhauspriser innan 31 januari

Inom ramen för EU-initiativet Det nya europeiska Bauhaus finns det nu möjlighet att ansöka om 2023 års europeiska Bauhauspriser, där sammanlagt femton vinnare kommer utses. Syftet med prisutdelningen är att lyfta fram lokala initiativ som visar att den gröna omställningen kan förenas med värden som inkludering och estetiska upplevelser. Upp till 30 000 euro kan vinnare kamma hem. Sista ansökningsdag är 31 januari.

EU-initiativet Det nya europeiska Bauhaus lanserades 2020 och den första omgången av Bauhauspriserna skedde 2021 med en uppföljning 2022. Tre grundläggande och oskiljbara värderingar ligger till grund för priset: hållbarhet, inkludering och estetik och upplevelsekvalité. Priserna tilldelas innovativa projekt, idéer och koncept som utvecklar initiativet ytterligare. 

För årets prisomgång av de europeiska Bauhauspriserna finns det fyra kategorier eller temaområden. Dessa är: 

  • Att återknyta till naturen 
  • Att återfå en känsla av tillhörighet 
  • Att prioritera de platser och människor som har störst behov 
  • Behovet av ett långsiktigt livscykelstänkande i det industriella ekosystemet 

Inom varje kategori finns det vidare tre tävlingsklasser. Klass A är nya europeiska Bauhaus mästare där befintliga eller slutförda projekt med konkreta resultat kan tävla. Klass B är nya europeiska Bauhausstjärnskott där koncept tävlar mot varandra, där konceptet kan befinna sig på olika utvecklingsstadier, det vill säga allt från idéer till en färdig prototyp. Man får vara högst 30 år gammal för att tävla inom klass B. 

Nytt för i år är en ny tävlingskategori, klass C som är nya europeiska Bauhaus mästare inom utbildning där initiativ inom utbildning och lärande står i centrum. Här kan både slutförda och konceptuella förslag tävla. Denna tävlingskategori är kopplad till det europeiska året för kompetens som är 2023. Inom klass A och C kan man vinna 30 000 euro, och inom klass B kan man vinna 15 000 euro. 

Alla finalister kommer bli inbjudna till en prisutdelningsceremoni i Bryssel. Ansökningar ska specificera hur projektet är kopplat till de tre värdena hållbarhet, inkludering och estetik och uppfylla urvals- och tilldelningskriterierna. Man kan bara ansöka inom en klass för sitt projekt. 

Ansökningsperioden avslutas den 31 januari klockan 19:00. 

Läs mer om priserna och ansökningsproceduren här. 

Ansök till 2023 års europeiska Bauhauspriser här. 

/Emil Olofsson

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information