Ansök till New European Bauhaus Prizes 2024

Nu finns möjligheten att ansöka till tävlingen New European Bauhaus Prizes 2024, där 20 vinnare kommer att koras. Tävlingen för år 2024 lägger speciellt fokus på unga, där personer under 30 år har chans att ansöka till tävlingen med en idé eller en prototyp som gör nytta för det lokala samhället. Priserna delas ut inom fyra olika kategorier med en summa på upp till 30.000 euro. Ansök innan den 10 november.

Bauhausinitiativet, New European Bauhaus, (NEB), är ett tvärskapligt initiativ som sammankopplar den gröna given med det lokala europeiska samhället.  

New European Bauhaus Prizes har öppnat sin ansökningsomgång för år 2024. Priserna ska ge synlighet åt innovativa projekt och koncept av medborgare från och utanför Europa. Tävlingen har funnits i tre år och nu öppnar den fjärde ansökningsperioden. Syftet med tävlingen är att göra det möjligt för lokala aktörer göra nytta för samhället i linje med Bauhausinitiativets värden: hållbarhet, estetik och inkludering, och samtidigt få uttrycka sin kreativitet och använda sina innovativa idéer.   

En nyhet för i år är fokus på projekt och koncept från EU:s regioner som står inför socioekonomiska frågor eller utmaningar i den dubbla digitala och gröna omställningen. Dessa regioner kommer att tilldelas en kvot på en fjärdedel av priserna. Västerbotten och Norrbotten kvalificeras som regioner som påverkas mest av de socioekonomiska kostnaderna till följd av klimatomställningen, och räknas därav in i den kvoten.  

20 vinnare kommer att koras inom fyra kategorier “återskapa banden till naturen”, “återfå en känsla av tillhörighet”, “att prioritera de platser och människor som behöver det mest” samt “forma ett cirkulärt industriellt ekosystem och stödja livscykeltänkande”.  

Tävlingen är vidare uppdelad i två olika tävlingsklasser. Befintliga och slutförda projekt med positiva resultat kan tävla i klassen “nya europeiska Bauhaus mästare”, medan den andra tävlingsklassen vänder sig till unga begåvningar. Klassen “nya europeiska Bauhausstjärnor” är riktat till dig som är 30 år eller yngre med allt från en oslipad idé till en tydlig plan på en prototyp.  

Ansökningsperioden öppnade 2 oktober och stänger 10 november. Ansökningen sker genom den dedikerade hemsidan för tävlingen. Ansökan måste tydliggöra vilken del av tävlingen ansökan gäller, samt hur projektet kan kopplas till Bauhausinitiativets grundvärden. Vinnarna kommer få priser på upp till 30.000 euro, samt ett kommunikationspaket för att vidareutveckla och marknadsföra sina projekt och koncept. 

Vad är Bauhausinitiativet?  

Bauhausinitiativet startade som ett tvärvetenskapligt initiativ 2020 med målet att skapa "vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt" genom att stödja bottom-up-projekt och initiativ som bidrar till detta mål. Bauhausinitiativet bygger på tre värden, som utgör en grund för hur omvandlingen av våra europeiska samhällen ska ske:   

  • hållbarhet, från klimatmål till cirkularitet, nollföroreningar och biologisk mångfald  
  • estetik, kvalitet på erfarenhet och stil utöver funktionalitet  
  • inkludering, från att värdera mångfald till att säkerställa tillgänglighet och överkomliga priser 

/Julia Bergsten

Läs mer om New Bauhaus Prizes och ansök här

Läs mer om Bauhausinitiativet här

20 Okt 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information