En bred strategi för psykisk hälsa i EU

EU-kommissionen har under sommaren presenterat sin plan för en övergripande strategi för psykisk hälsa i Europa. Målet med initiativet är att förändra hur psykisk hälsa förstås, främjas och hanteras i hela Europa och EU-kommissionen presenterade i sitt meddelande 20 flaggskeppsinitiativ och EU-finansiering på 1,23 miljarder euro från olika finansieringsinstrument.

Den 7 juni 2023 presenterade EU-kommissionen sin plan för en övergripande strategi för psykisk hälsa i Europa, den första någonsin av sitt slag. Målet med initiativet är att förändra hur psykisk hälsa förstås, främjas och hanteras i hela Europa.

För att ta itu med krisen psykisk ohälsa som bara förvärrats efter Covid-19 pandemin vill EU-kommissionen att psykisk och fysisk hälsa ska behandlas på samma sätt och presenterar 20 flaggskeppsinitiativ och EU-finansiering på 1,23 miljarder euro från olika finansieringsinstrument. I den nya strategin erkänns att psykisk hälsa handlar om mer än bara hälsa och därför i hög grad omfattar områden som utbildning, digitalisering, sysselsättning, forskning, stadsutveckling, miljö och klimat.

EU ska ta ett helhetsgrepp på psykisk hälsa utifrån tre vägledande principer:

  • Lämpliga och effektiva förebyggande åtgärder
  • Tillgång till bra psykisk vård och behandling till rimlig kostnad
  • Återanpassning i samhället efter tillfrisknande

Konkret ska det innebära att EU ska integrera psykisk hälsa i olika politikområden, fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser vid psykiska problem och initiativ för fler och bättre utbildade yrkesverksamma i EU bland annat. 

Läs mer om strategin här.

 

13 Sep 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information