Gå med i nätverk för lokala politiker för att främja kommunikationen mellan EU och lokal nivå

Projektet "Bygga Europa med lokala politiker", initierat av Europaparlamentet, öppnades som ett pilotprojekt under juni 2022. Syftet är att etablera ett europeiskt nätverk av lokalt valda politiker för att främja kommunikationen mellan EU och lokala förvaltningsstrukturer. Målet är att engagera lokalpolitiker i att sprida information om EU-frågor och därigenom öka medvetenheten och stimulera debatter om EU-politik.

Projektet Bygga Europa med lokala politiker ska göra det möjligt för lokala politiker från hela Europa att lära av varandra och arbeta tillsammans för att sprida information om EU-relaterade ämnen som berör deras valkrets på lokal nivå. Projektdeltagarna får själva välja ut vilka områden de vill fokusera på, exempelvis turism eller landsbygdsutveckling.  

Projektet genomförs i samarbete med Europaparlamentet och Regionkommitténs europeiska nätverk för regionala och lokala rådgivare. Projektet har i dagsläget fått in omkring 900 ansökningar om att bli medlem i nätverket från 26 medlemsstater, varav ingen ansökan är från Sverige.  

Medlemskapet inkluderar 

  1. Tillgång till EU-material: Medlemmar får tillgång till officiellt kommunikationsmaterial från EU på deras nationella språk. 
  2. Prioriterade besök hos EU-kommissionen: Möjlighet till fysiska eller digitala besök vid EU-kommissionens besökscenter i Bryssel, organiserade på medlemmarnas språk. 
  3. Synlighet för medlemsverksamhet: Medlemmars verksamhet synliggörs på EU-nivå genom nätverket. 
  4. Onlinebaserat nätverk: Tillgång till en specialdesignad onlineplattform för interaktion med andra nätverksdeltagare. 
  5. Flera möjligheter till upplysning: Tillgång till olika EU-nätverk för informationsutbyte. 

Därtill ingår också betalda resor till Bryssel för studiebesök och seminarier med experter och representanter på hög nivå inom EU arrangerat med syfte att främja kunskapsdelning och samarbete mellan lokala förvaltningar och EU-institutionerna. 

Hur kan man delta i nätverket? 

Alla lokalt valda representanter (för stad, storstadsområde, region eller någon annan nivå av lokalt styre) som för närvarande har denna roll kan delta i nätverket. De deltar på uppdrag av sin lokala myndighet. Det finns ingen gräns för hur många lokalt valda representanter som får delta i nätverket, men varje lokal myndighet får endast utse en medlem att delta.  

För att gå med i nätverket måste en kontaktperson fylla i ett formulär på projektets webbplats. Kontaktpersonen behöver även ladda upp en undertecknad deklaration som innehåller underskrift av den juridiska företrädaren för den lokala myndigheten, samt underskrift av den lokala rådgivaren som utses till medlem i nätverket. 

Webinar kan även anordnas av representanter för nätverket om intresse finns för att få mer information, kontakta maria.bostrom@northsweden.eu om ni vill veta mer.   

/Alexander Castwall  

Läs mer om initiativet här

Ansök om att bli medlem här

Kolla på ett kort videoklipp om nätverket nedan:

21 Nov 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information