Norra Sverige på plats under Digital Government Summit 2023 genom Bron Innovation

Bron Innovation – Västernorrlands digitala innovationshubb och IT-kluster med fokus på inom GovTech (Government Technology) har fått internationell mycket uppmärksamhet. Senast under Digital Government Summit 2023 där framstående aktörer inom Europas digitala förvaltningslandskap samlades för att utbyta bästa praxis och diskutera utmaningar inom GovTech-området. Under toppmötet lanserades även projektet Govtech4all, ett omfattande 3-årigt projekt som innefattar totalt 13 länder med Bron Innovation som den svenska partnern i projektet.

Vid Digital Government Summit 2023, organiserat av tankesmedjan och policynätverket Lisbon Council i Bryssel den 25 maj, samlades framstående aktörer inom Europas digitala förvaltningsslandskap. Mötet fokuserade på att utforska vad som händer härnäst inom digital förvaltning. Ledare från 26 europeiska städer utbytte bästa praxis och diskuterade utmaningar inom GovTech-området.

Vad är GovTech?

GovTech, eller Government Technology, är en rörelse som använder teknologi för att förbättra och effektivisera offentliga tjänster och förvaltningar. Genom att utnyttja avancerade teknologier som artificiell intelligens, dataanalys och molntjänster kan GovTech lösa samhällsutmaningar och främja innovation inom den offentliga sektorn.

Digital Government Summit 2023: Govtech på EU: s agenda

Under mötet hölls flera framträdanden av högnivå-talare. Johannes Hahn den österrikiske EU-kommissionären för budget och administration var tydlig med att budskapet från EU-kommissionen: GovTech kommer att vara en viktig del för att utveckla framtidens välfärdstjänster.

EU-kommissionären presenterade Interoperable Europe Act, som är EU-kommissionens omfattande förslag för att fördjupa det gränsöverskridande samarbetet inom digital förvaltning. I förslaget nämns bland annat:

“Alla förvaltningsnivåer bör samarbeta med innovativa organisationer, oavsett om det rör sig om företag eller icke-vinstdrivande enheter, när det gäller utformning, utveckling och drift av offentliga tjänster. Att stödja GovTech-samarbete mellan offentliga myndigheter och nystartade företag och innovativa små och medelstora företag är ett effektivt sätt att stödja innovation inom den offentliga sektorn.”

Bron Innovation svensk partner i ny Govtech4all

Under toppmötet lanserades även Govtech4all, ett paneuropeiskt projekt som involverar 13 länder och sträcker sig över tre år med målet att bygga nya modeller för gränsöverskridande digitala förvaltningstjänster. Svensk partner i den satsningen är Bron Innovation – Västernorrlands digitala innovationshubb och IT-kluster som hade en delegation på plats i Bryssel. I projektet ska nya sätt att utveckla digitala tjänster utforskas och prövas i samverkan både mellan den offentliga sektorn och privata företag samt mellan olika länder.

– Det här är en pionjärsatsning inom EU. Det är väldigt roligt att vi får vara med på den resan. Jag tror det kommer innebära nya möjligheter för både vårt näringsliv och de offentliga aktörerna i Västernorrland, säger Hanna Wallin, Innovationsledare på Bron Innovation

Bron Innovations engagemang och expertis inom Govtech har fått internationell uppmärksamhet, vilket tydligt framgick vid deras deltagande i Digital Government Summit 2023.Med det aktuella fokuset på GovTech-samarbeten inom EU och förslaget om Interoperable Europe Act har de möjligheter att stärka sin roll och utveckla internationella samarbeten.

Bron Innovation –Innovativa lösningar för den offentliga sektorn

Bron Innovation är en aktör inom GovTech i norra Sverige som strävar efter att förbättra välfärdstjänsterna genom att tillämpa innovativa metoder och moderna teknologilösningar för den offentliga sektorn, inklusive digitalisering av hälso- och sjukvård, utveckling av smarta städer och implementering av digitala utbildningsverktyg. I Bron samlas cirka 100 privata och offentliga aktörer till samverkan som bidrar till tillväxt och regional utveckling. Genom samarbeten med offentliga myndigheter, forskningsinstitutioner och andra aktörer arbetar innovationshubben för att utveckla lösningar som effektiviserar och förbättrar de offentliga tjänsterna.

Läs mer om BRON Innovation här

Läs mer om GovTech här

Läs mer om Digital Govenment Summit 2023 här

Läs mer om Interoperable Europe Act här

/Andreas Lindström

20 Jun 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information