North Sweden lyfte fram EU-perspektiv under Bioekonomiriksdagen 2023 i Umeå

Den 22–23 februari anordnades Bioekonomiriksdagen 2023 i Umeå. Erik Bergkvist (S) öppnade konferensen och North Swedens projektledare inom bioekonomi, Carina Christiansen presenterade EU:s syn på bioekonomi och gav en överblick på kommande EU-lagstiftning och vilka konsekvenser de kan leda till för norra Sveriges del. Under konferensen anordnades även ett panelsamtal med representanter från olika nivåer och sektorer, som alla fick ge sitt perspektiv på EU:s lagstiftning och dess konsekvenser.

Den två dagar långa konferensen Bioekonomiriksdagen anordnades i Umeå den 22–23 februari av Bioekonomi i norr, North Sweden Cleantech, Processum, Skogstekniska klustret och Bothnia Bioindustries Cluster. Konferensen samlade aktörer på lokal-, regional-, nationell- och EU-nivå med syfte att skapa ett forum för diskussion om den skogliga bioekonomin och dess betydelse för regional utveckling, med norra Sverige som föredöme. EU:s pågående lagförslag inom området och dess påverkan på norra Sverige var högt upp på agendan.

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker med rötterna i Västerbotten inledde konferensen med att jämföra synen på skog i Sverige och EU. Han lyfte särskilt hur viktig skogen är för den gröna industriella omvandlingen och de pågående förhandlingarna på EU-nivå om hur både skogen och bioekonomin ska lagstiftas om.

- Det finns en lång bit kvar till en skandinavisk syn på skogsbruk inom EU. Men det har gått väldigt långt från det initiala. Här tror jag pandemin, energikrisen och Rysslands invasion av Ukraina innebär att många fått insikten att alla rimliga bränslen bör användas. Därför börjar vi se förändringar gällande inställningen till biobränslen från skog inom EU, menade han.

Carina Christiansen, projektledare inom bioekonomi på North Sweden, pratade om de lagförslag som just nu ligger uppe på förhandlingsbordet inom EU.

Flera av dem, sade hon, riskerar att resultera i negativa konsekvenser för EU:s skogsägare och skogsbruk generellt. Risken är att juridiska risker för skogsägare, olika begränsningar av skogsbruk och detaljreglering missgynnar EU:s 16 miljoner mindre skogsägare och skogsbönder.

- Av sex aktuella förslag kan jag se bara ett som kan gynna skogsbönder och det är möjligheten att tjäna pengar i form av kolkrediter genom att låta träden stå, alla de övriga fem lagförslagen gå åt motsatt håll och det riskerar ju efter hand att de inte vill ha marken kvar och säljer till större bolag över hela unionen och det är en olycklig utveckling, ansåg hon.

Från regional nivå medverkade Jonny Lundin (C), regionråd i Västernorrland samt rapportör i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS). Jonny Lundin framhöll skogsbrukets och bioekonomins centrala roll för norra Sveriges sysselsättning och regionala utveckling historiskt och i framtiden.

- Dessa lagförslag skapar oro. Vad leder det till egentligen när det gäller regional utveckling? Det handlar om förutsättningarna för våra framgångsrika företag inom skogsnäringarna, om förutsättningarna för våra skogsägare och familjeskogsbruk. Av den anledningen måste vi vara mer engagerade på lokal och regional nivå.

Panelsamtal med olika perspektiv EU:s senaste lagstiftning

Under konferensen anordnades även ett panelsamtal med representanter från olika nivåer och sektorer, som alla fick ge sitt perspektiv på EU:s lagstiftning och dess konsekvenser för samhälle och näring. 

Joshua Prentice, hållbarhetsanalytiker på banken Landshypotek, fokuserade på hur EU-kommissionens senaste lagförslag påverkar de mindre skogsägarna.

- EU:s senaste regelverk och förslag inom skogsområdet ger privata och mindre skogsägare mycket administrativ börda utan att egentligen påverka det som sker i skogen eller på marken. Förslagen skapar juridiska risker och osäkerhet, menade han.

Från vänster: Erik von Pistohlkors, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Anders Edholm, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på SCA. Ida Nyberg, äganderättsjurist på Norra Skog. Joshua Prentice, hållbarhetsanalytiker på Landshypotek. Carina Christiansen, projektledare inom Bioekonomi på North Sweden European Office. Jonny Lundin (C), regionråd i Västernorrland.

Ida Nyberg, äganderättsjurist vid Norra Skog, fokuserade främst på konsekvenserna av lagförslagen för familjeskogsbruk.  

– Vi har haft ett förutsägbart regelverk för skogsbruk inom Sverige. De pågående initiativen riskerar att försvåra för skogsbrukare och skapar osäkerhet. Det är dessutom dålig timing för många av förslagen i en tid av energibrist, råvarubrist och krig - i och med att förslagen begränsar användningen av biobränsle. 

I panelsamtalet deltog även Anders Edholm, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på SCA och Erik von Pistohlkors, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Läs mer om Bioekonomiriksdagen 2023.

Ta del av det inspelade panelsamtalet här. 

Läs EFNS senaste positionspapper kopplat till skog och bioekonomi via länkarna nedan. 

Läs EFNS position om förslaget av återställande av natur här. 

Läs EFNS position om förslaget av skogsövervakning och strategiska skogsplaner här.

Läs EFNS position om Avskogningsförordningen här.

Läs EFNS position om RePowerEU här.

/ Andreas Lindström och Vilma Nuldén

01 Mar 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information