Svara på samråd för utvärdering av kulturprogrammet Kreativa Europa

Nu efterfrågas synpunkter och inspel till utvärderingen av programmet Kreativa Europa, EU-kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. I och med att halva tiden passerat för det nuvarande programmet välkomnas synpunkter från berörda aktörer för att förbättra genomförandet av återstående programtid. Dessutom genomför EU-kommissionen en slutlig utvärdering för programmet som pågick 2014–2020. Svara på samrådet senast den 9 juni.

Kreativa Europa är ett EU-program som syftar till att stödja de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Programmet ska både stärka näringarnas konkurrenskraft och ekonomiska utveckling, samtidigt som programmet ska främja EU:s språkliga mångfald och kulturarv på ett inkluderande och miljömässigt hållbart sätt. Kreativa Europa har en budget på cirka 2,4 miljarder euro under nuvarande budgetperiod 2021–2027, vilket är en fördubbling av medel från den förra programperioden. 

EU-kommissionen genomför just nu en halvtidsutvärdering av det nuvarande programmet som löper under budgetperioden 2021–2027, samtidigt som det dåvarande programmet som pågick mellan 2014–2020 ska utvärderas i sin helhet. Av den anledningen efterfrågas nu synpunkter från berörda aktörer såsom nationella, regionala och lokala aktörer som varit verksamma inom Kreativa Europa. Aktörer såsom icke-statliga organisationer, stödmottagare eller enskilda personer som är verksamma inom de sektorer som omfattas av programmet välkomnas även de att komma med inspel.

Svara på det öppna samrådet senast 9 juni 

Fram tills 9 juni finns det möjlighet att lämna sina åsikter via det öppna samrådet. Resultatet av utvärderingarna kommer att användas för att bedöma programmets relevans, effektivitet, inverkan och mervärde för EU för att förbättra genomförandet av det nuvarande programmet och bidra till framtida programutveckling för Kreativa Europa.  

Läs mer om samrådet och svara senast 9 juni här.

Läs mer om Kreativa Europa här.

/ Vilma Nuldén

24 Maj 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information