Ansök om EU-finansiering för att bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn

EU-kommissionens program för medborgare, jämställdhet, rättigheter och värden (The Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) har kommit med en utlysning kallad “Daphne” som riktar sig till att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn. Utlysningen riktar sig speciellt till offentliga myndigheter, inklusive transnationella, nationella, regionala och lokala myndigheter som vill skapa förebyggande projekt. Skicka in din ansökan på projektförslag innan 24 april 2024.

Inom CERV öppnades en ny utlysning den 21 december som syftar till att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och våld barn (CERV-2024-DAPHNE). Utlysningen är del av EU:s åtgärdsbidrag inom området könsbaserat våld.  

Utlysningen har fyra olika prioriteringar som ligger till grund för vilka projekt som ämnas till att stöttas inom finansieringen:  

  • Integrera förebyggandet av olika former av könsbaserat våld mot kvinnor i olika sammanhang, med ett systemiskt tillvägagångssätt (prioritet 1, "storskaliga projekt"). 
  • Skydda och stödja offer och överlevande av könsrelaterat våld, inklusive barn, genom riktade åtgärder (prioritet 2). 
  • Förebygga könsbaserat våld, i den privata sfären, i intima relationer och online, inklusive genom riktade åtgärder mot förövare (prioritet 3). 
  • Få integrerade barnskyddssystem att fungera i praktiken (prioritet 4). 

Utlysningen uppmanar speciellt lokala och regionala aktörer att involvera sig genom projekt och ansöka om finansiering. 

Inom varje prioriterat område finns olika mängd pengar till projekt samt krav på typ av projekt och samarbetspartners, både transnationella samarbetspartners samt nationella ansökningar uppmuntras. Utlysningen listar olika aktiviteter som inom de fyra prioriterade områdena kan få finansiering. Dessa är informationskampanjer, kapacitetsuppbyggnad och träning för yrkesverksamma och relevanta aktörer, utformning och genomförande av strategier, protokoll, utveckling av överförbara arbetsmetoder och verktyg, samordningsplattformar och grupper, utformning av tjänster och åtgärder som förbättrar tillgången till stöd för offer, identifiering och utbyte av goda metoder, samarbete, ömsesidigt lärande, utveckling av arbets- och inlärningsmetoder, inklusive överförbara mentorprogram, utveckling av riktlinjer och manualer för specialiserade stödtjänster, analytiska aktiviteter, såsom datainsamling och forskning, samt skapande och genomförande av verktyg eller databaser/datainsamlingsstrategier och system. 

/Julia Bergsten  

Ansökan är öppen fram tills 24 april. Mer information om utlysningarna, prioriteringarna samt ansökan finns att hitta här

Läs mer om EU-kommissionens program för medborgare, jämställdhet, rättigheter och värden här

Läs mer om National Contact Point i Sverige här

Se info sessionen den 18 januari om CERV-2024-DAPHNE här

Läs mer om CPMR:s notering om insatser mot könsrelaterat våld här

16 Jan 2024 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information