Ekologi i fokus vid rundabordssamtal om träbyggande

God vilja och övertygande argument saknas inte när det gäller träbyggande men i verkligheten går det ganska sakta att ställa om byggandet till ökat användande av trä. De ekologiska argumenten stod i förgrunden när den tyska delstaten Thüringen bjöd in till rundabordssamtal i Bryssel om träbyggande.

Norra Sverige var en av tre utvalda europeiska regioner som deltog med presentationer och diskussioner med professorn i stadsplanering och statssekretare i Thüringen, Barbara Schönig.

De andra inbjudna regionerna var spanska Castilla-La Mancha och belgiska Lille.

North Swedens Gölin Carina Christiansen inledde med att visa bilder och berätta om Sara kulturhus i Skellefteå som är en av världens högsta träbyggnad. Vidare gick hon inte på den starka tillväxten i svenska skogar och visade flygbilder på Skellefteå som ger en idé om mängden skog i norra Sverige.

Deltagarna i rundabordssamtalet om träbyggande, Álvaro Toconar Calleja, parlamentsledamot i Castilla-La Mancha, Spanien, Dominic Kranholdt, moderator, Gölin Carin Christiansen, North Sweden European Office, Barbara Schönig, statssekretare i Thüringen, Guillemette Lescure, chef för bostadsplanering i Lille, Belgien

Hon berättade att de avverkade träden som behövs för att bygga ett åttavåningshus i trä för 130 personer också kan ge de boende 2300 kilometers biodrivmedel, 25 års behov av pappersprodukter, 30 års behov av textilier, nio års behov av bränsle för uppvärming av huset och sex års behov av el till huset.

Slutligen gick hon in på marknaden som visar att byggandet totalt i Sverige sjönk med 50 procent 2023, medan produktionen från sågverken sjönk med 20 procent vilket skulle kunna betyda att byggandet i trä inte minskade lika mycket. 

Enfamiljshus i Sverige byggs till 90 procent av trä medan utvecklingen av träbyggande för andra byggnader går långsamt framåt.

De andra inbjuda regionerna presenterade projekt där trä som material använts när bostäder uppgraderats i fattiga områden och hur man vill använda mer av lokalt producerad trävara vid byggande istället för stål och betong. 

Deltagarna vid rundabordssamtalet bjöds in till en delegationsresa till Skellefteå för att studera träbyggande.

22 Feb 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information