North Sweden i panelsamtal om innovation och landsbygd

När GO-GRASS, ett forsknings- och innovationsprojektet delvis finansierat av EU, anordnade ett heldagsevent i Bryssel den 12 mars var North Swedens Gölin Carina Christiansen inbjuden till panelsamtal om policy, praktik och partnerskap i relation till landsbygd och jordbruk. Under eventet presenterades nyutvecklade småskaliga exempel på cirkulära jordbruks- och livsmedelssystem inom fyra EU-länder: Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Beslutsfattare, jordbrukare, entreprenörer, förvaltningar, civila samhällen, forskare och andra samlades för att dela och diskutera erfarenheter och rekommendationer för innovativa gräsbaserade värdekedjor. GO-GRASS syftar till att utveckla kostnadseffektiva och cirkulära affärsmodeller med fokus på potentialen hos gräs för en framtida biobaserad ekonomi.   

North Swedens Gölin Carina Christiansen var en av de inbjudna till panelsamtalet om policy, praktik och partnerskap i relation till innovation och landsbygd. Under samtalet lyfte hon upp vikten av att förstå vad som krävs för att den enskilde jordbrukaren ska våga investera i innovativa lösningar med den pressade ekonomin i åtanke. För att förstå detta behöver samtalen med jordbrukarna bli bättre och det inkluderar att fråga dem vad som behövs för att de ska kunna utvecklas. 

- Här pratar man om det biobaserade samhället och att det finns flera olika sätt att göra det på, det är inte en “one size fits all”, vilket är väldigt positivt, säger Gölin Carina Christiansen 

Ett demonstrationsprojekt från norra Sverige 

En av de fyra demonstrationsprojekten som presenterades har utvecklats och testats av en gård utanför Umeå där grässorten rörflen strimlats och pressas till briketter för att användas till djurströ istället för träbaserat strö, som pellets. Framförallt har man hästägare i sikte som möjlig köpare. 

Materialet kan därefter användas som gödsel och till biogas- och värmeproduktion. Det så kallade Klimatströet ska säljas med argumenten att det är mjukt och ligger stilla, minskar risken för skador på djuren och ger ett extra värde som gödsel på åkrarna.  

– Det har blivit stor konkurrens om träpellets och priserna har ökat kraftigt. Så det behövs alternativ och om detta kan fungera och vara ekonomiskt bärkraftigt så är det en framgång, säger Gölin Carina Christiansen. 

Rörflen är en flerårig gröda som bara behöver sås om vart tionde eller vart 15:e är vilket kan minska kostnaderna för bränsle till traktorerna. Rörflen trivs bra på relativt blöta marker som gräset stabiliserar med starka rotsystem. 

/Jenny Hammersland 

Läs mer om projektet GO-GRASS här 

Läs mer om det svenska demonstrationsprojekt från norra Sverige här

27 Mar 2024 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information