Microscope 275984 (1)

Innovationspolitik

EU:s innovationspolitik

EU har med tiden blivit en allt viktigare finansiär av forskning och innovation som ska bidra till tillväxt och lösningar på de stora samhällsutmaningarna. Centralt i politiken är ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa som utgör ungefär en tiondel av EU:s budget med 100 miljarder Euro. Programmet finansierar både grundforskning och mer marknadsorienterade innovationsprojekt. Universitet och institut är stora deltagare i programmen men det är minst lika relevant för offentliga aktörer och privata företag att delta i projekt för att utveckla sina verksamheter samt nya tjänster och produkter. Programmet förvaltas direkt av EU vilket innebär att medlen söks direkt från EU i konkurrens med hela Europa.

Forskningspolitiken är starkt kopplad till regionalpolitiken och andra fonder genom konceptet smart specialisering där regionerna kan ta del av forskningsmedel för regional utveckling. Det sker genom att involvera hela det regionala innovationssystemet i strategiarbetet och i projekten.

North Swedens arbete med Innovationspolitik

North Sweden bevakar och påverkar EU:s innovationspolitik så att regionerna ska kunna använda dem på bästa sätt för sin utveckling. Det innebär att lyfta upp regionens styrkeområden så att medel investeras i de industrier som är viktiga för norra Sveriges tillväxt. North Sweden ger råd till regionen om aktuella fonder och arbetar strategiskt för att regionen ska få stort inflytande på Brysselarenan och möjlighet att påverka innehållet i EU:s innovationspolitisk. Forskningsmedlen är attraktiva och utsatta för stor konkurrens så det är avgörande och av stor vikt att delta i nätverk och partnerskap för att kunna ta del av medlen och vissa upp sin kompetens, där North Sweden stöttar regionens aktörer.

I uppdraget ingår även att underlätta och stötta regionen i arbetet med Smart specialisering för effektivt nyttjande av EU:s fonder och program.

Innovationspolitik i norra Sverige

Norra Sverige är en av Europas mest innovativa regioner och står stark i konkurrensen om Forskning- och utvecklingsmedel från EU och har stor påverkan på regionens utveckling. Inom gruva, mineral och naturtillgångar bidrar de till exempel till omställningen mot hållbar gruvdrift och konkurrenskraftig produktion.  Inom informations och kommunikation hjälper sjukvården att leverera tjänster till landsbygden och energieffektiva datahallar förser Europa med IT-infrastruktur. Lärosätena Umeå universitet och Luleå tekniska universitet mottar stora summor likväl som den privata sektorn där mindre företag visat sig stå starka i konkurrensen om medlen som omsätts till att skapa värden för hela Europa. Totalt har regionens aktörer mottagit 84 miljoner euro från Horizon 2020 sedan programperiodens början 2014.

Kontakt

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs and Communications Manager  
Sakområden: Innovation och forskning

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 24
E-post: 

Nyheter - Innovationspolitik

Nyheter

Event - Innovationspolitik

Den 26–28 februari 2020 kommer Demo North, en konferens om industrins klimatomställning, att äga rum...

Plats: Luleå/Piteå

Datum: 25 feb - 28 feb

tisdag 25 feb 2020
Kalender