NS Regioner Pa EU Flagga

Norra Sverige i EU

Aktörer från Sveriges fyra nordligaste regioner; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland arbetar aktivt för att påverka den Europeiska Unionens politik så att besluten även tar hänsyn till norra Sveriges intressen. North Sweden European Office fungerar som norra Sveriges förlängda arm och skapar förutsättningar för regionerna att vara aktiva på EU-arenan.

De nordliga regionerna har tillgångar och kapacitet som är av stort intresse för EU. Regionen är beläget i det nordligaste Europa som också är en del av det högintressanta europeiska Arktis med stora råvarutillgångar, en stark ställning inom klimatområdet samt en innovationskraft som gynnar hela EU. Samtidigt har regionen specifika utmaningar till följd av långa avstånd, gles befolkning och ett kargt klimat. Genom ett nära samarbete med EU:s institutioner kan stödåtgärder anpassas för dessa specifika utmaningar. Ett aktivt deltagande i EU ger också redskap för regionen att skapa intresse för viktiga satsningar som görs i norra Sverige.

North Sweden European Office är särskilt aktivt i de regionala nätverken Europaforum Norra Sverige, EFNS, som sammanför regionala politiker från de fyra nordligaste svenska regionerna kring aktuella EU-frågor samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, bestående av 13 regioner i norra Sverige, Finland och Norge för gemensam påverkan i EU. I nätverken antas gemensamma ståndpunkter inom olika politikområden med fokus på regional utveckling. Positioner som North Sweden bidrar till och tar med sig för ökad kunskap i EU om regionens perspektiv och påverkan på EU till gagn för norra Sverige. 

Samverkan över gränserna är en förutsättning för att påverka EU som i grund och botten bygger på gränsöverskridande politiskt samarbete som skapar långsiktig fred och utveckling i hela Europa. Arbetet i regionerna och genom North Sweden European Office gentemot EU sker nära regionens olika aktörer som har expertkunskap inom de olika sakpolitiska områdena och som genom de politiska regionerna organiserar det regionala utvecklingsarbetet.

North Sweden är också aktiv i andra EU-nätverk och anordnar aktiviteter med medverkan av regionens aktörer i samspel med relevanta aktörer i EU för att visa på de utmaningar och möjligheter som finns i det nordligaste Europa. Vi tar gärna emot grupper från regionen som vill komma på studiebesök i Bryssel. Läs mer under fliken Om oss för ytterligare information om studiebesök i Bryssel.

Kontakt

Mikael Janson

Managing Director
Sakområden: Gränsöverskridande transregionalt samarbete och EU:s inre marknad.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: 

Nyheter - Norra Sverige i EU

Nyheter

Event - Norra Sverige i EU

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) vill välkomna dig till NSPA Forum 2024 den 12–13 ...

Partner: Northern Sparsely Populated Areas

Plats: Thon Hotel Nordlys, Bodø

Datum: 12 sep - 13 sep

torsdag 12 sep 2024
Kalender