NS Regioner Pa EU Flagga

Norra Sverige i EU

Aktörer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland arbetar aktivt för att påverka unionens politik så att besluten även tar hänsyn till norra Sveriges intressen. North Sweden European Office fungerar som regionens förlängda arm och skapar förutsättningar för regionerna att vara aktiva på EU-arenan.

De nordliga regionerna har tillgångar och kapacitet som är av stort intresse för EU. Regionen är beläget i det högintressanta europeiska Arktis som har stora råvarutillgångar, en stark ställning inom klimatområdet samt en innovationskraft som gynnar hela EU. Samtidigt har regionen specifika utmaningar till följd av långa avstånd, gles befolkning och ett kargt klimat. Genom ett nära samarbete med EU:s institutioner kan stödåtgärder anpassas för dessa specifika utmaningar. Ett aktivt deltagande i EU ger också redskap för regionen att skapa intresse för viktiga satsningar som görs i norra Sverige.

North Sweden är särskilt aktiva i nätverken Europaforum Norra Sverige, EFNS, som sammanför regionala politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner samt Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, bestående av 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge. I nätverken antas gemensamma ståndpunkter inom olika politikområden med fokus på regional utveckling. Samverkan över gränserna är en förutsättning för att påverka EU som i grund och botten bygger på gränsöverskridande politiskt samarbete som skapar långsiktig fred och utveckling i hela Europa. Arbete sker nära regionens aktörer som har expertkunskap inom våra sakpolitiska frågor och som organiserar det regionala utvecklingsarbetet.

North Sweden är också aktiv i andra EU-nätverk och anordnar aktiviteter med medverkan av regionens aktörer i samspel med relevanta aktörer i EU för att visa på de utmaningar och möjligheter som finns i det nordligaste Europa. Vi tar gärna emot grupper från regionen som vill komma på studiebesök i Bryssel. Läs mer under fliken Om oss för ytterligare information om studiebesök i Bryssel.

Kontakt

Mikael Janson

Managing Director
Sakområden: Regionalpolitik samt gränsöverskridande transregionalt samarbete.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: 

Nyheter - Norra Sverige i EU

Nyheter

Event - Norra Sverige i EU

Plats: Lycksele

Datum: 26 maj - 27 maj

tisdag 26 maj 2020
Kalender