Diskussion kring EU:s rymdpolicy

Den 17-18 februari, under den nyss avslutade "Earth & Space Week" i Bryssel, hölls en konferens om rymden och det framtida arbetet kring rymdfrågor. Günther Verheugen, vice ordförande för kommissionen med ansvar för näringslivs- och industrifrågor talade under konferensen om att kommissionen vill att man ska börja gå längre än bara syssla med forskning inom rymdområdet. Han menade att det är viktigt att se till den industriella dimensionen och möjligheten att integrera teknologiutvecklingen inom rymdområdet med Lissabonstrategin, samt med en rad frågor kring säkerhet och säkerhetsrelaterad forskning. Bland annat finns det möjligheter att utveckla bättre övervakningssystem för miljöproblem och naturkatastrofer. Vidare påpekade Verheugen att det är viktigt att arbeta mer för att koordinera olika länders arbete och satsningar, särskilt när det gäller satellitnavigation, jordobservation och vissa andra utvalda områden.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande om rymdpolicyn
Verheugens tal

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information