Ett europeiskt institut för teknologi?

Kan ett europeiskt institut för teknologi (EIT) stärka Europas kunskapstriangel av forskning, utbildning och teknologiska transfer? Kommissionen har öppnat en offentlig konsultation för att samla information kring denna fråga. Initiativet kommer efter kommissionens halvtidsutvärdering av Lissabon strategin. Där framgick det att det finns en svårighet att omvandla teknologiska framsteg och vetenskaplig forskning på hög nivå till komparativa fördelar för europeiskt företagsamhet

Kommissionen söker nu kommentarer från utbildnings, forskning och innovationssamhällen om deras ambitioner i frågan. Det man främst söker feedback är 'first order'issues som EIT:s huvudsyfte, mål, mervärde och möjliga strukturer. Syftet med konsultationen är att samla åsikter från berörda parter för att ge kommissionen en känsla för huruvida man ska utveckla idéen vidare.

På webbplatsen Europa ligger ett frågeformulär online, där det finns möjlighet att ge åsikter om hur EIT bäst skulle kunna organisera sina aktiviteter för att stödja nyskapandet och spridningen av kunskap i hela EU.

/Malin

Läs mer:

Kommissionen

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information