EU förespråkar alternativ till djurförsök

Att minska antalet djurförsök är målet för det nya "Europeiska partnerskapet för att förespåka alternativa metoder till djurförsök". Aktörer från läkemedels-, kosmetika- kemi- och bioteknologiska branscherna, har tillsammans med Europeiska Kommissionen, kommit fram till den överenskommelsen vid en konferens i Bryssel tidigare i veckan. Konferensen, vid namn "Eu goes alternative", gästades av bl a Kommissionens vice president Günther Verheugen och kommissionär janez Potoènik.

Utvecklingen av alternativa metoder, är inte endast för djurens skull, utan även för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft. Den kommersiellt mest framgångsrika alternativa metoden någonsin, har ett marknadsvärde på 200 miljoner euro och kan rädda 200 000 kaniner per år.

/John

Läs mer:

EUROPA rapid

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information