EU skapar nätverk med europeiska forskare i USA

Kommissionen har beslutat att skapa ett nätverks- och informationsverktyg kallat ERA-link, för att knyta starkare band mellan EU och europeiska forskare som bedriver sin forskning i USA. Genom ERA-link kommer man att kunna bidra med information till europeiska forskare i USA om karriärmöjligheter, möjligheter att finansiera forskning inom EU, studentutbyten, forskarutbyten, samt visa vilka möjligheter som finns för samarbete med EU-laboratorier. Nätverket kommer även att utgöra en möjlighet för europeiska forskare i USA att komma i kontakt med varandra.

Mer än 90 % av de 2000 USA-baserade europeiska forskare som tillfrågades i en undersökning ställde sig positiva till idén. Nätverket ERA-link kommer att vara operativ i slutet av detta år.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information