EU/FoU-rådet byter namn till Europaprogrammen

Från och med den 1 januari 2006 integrerades EU/FoU-rådets verksamhet i VINNOVAs verksamhet. Det nationella ansvaret för information och rådgivning om EUs ramprogram kommer att övertas av en enhet på VINNOVAs internationella avdelning.

Enhetens namn kommer under en övergångsfas att vara Europaprogrammen. Arbetsförfarandet på den nya enheten kommer att fastställas under början på 2006.

Läs mer på Europaprogrammens hemsida!

/Sofia

Läs mer:

Europaprogrammen

16 Nov 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information