Forskarfredag i Sverige

Efter framgångarna med förra årets upplaga av European Researchers' Night beslutade kommissionen att uppmärksamma Europas forskare även i år och finansiera de mest innovativa forskningsprojekten. Sammanlagt 30 projekt har valts ut från ungefär 100 olika platser runt om i Europa. Evenemanget går av stapeln den 22 september och uppmärksammas på flera håll i Sverige, bl a i Umeå och Skellefteå.

Umeå: Utställningar, praktiska experiment, skolklasser träffar forskare, stroke simulator, dataspel i rehabiliteringen av barn, Hollywood och fysikaliska lagar, retrospel, retrokultur, kvällscafé, en kväll bland stjärnorna (det nya observatoriet som invigdes i maj 2006) m m.

Skellefteå: Morgondagens växter och grönsaker, träteknologi, film är inte verklighet, jakt i forskarens perspektiv, vetenskap och sport, forskning och tillväxt, hästar som hobby, att blanda trä och plast, Lego de Luxe, Sudoku pussel, restauranger och caféer m m.

/Sami Khalifeh

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information