FP7 skall bidra till att uppnå Lissabons målsättning

I en intervju i EurActiv presenterade Kommissionären för forskning Janez Potoènik kommissionens avsikter för nästa ramprogram FP7 (sjunde forskningsprogrammet). Den grundläggande principen i kommissionens plan är att använda ramprogrammet för att uppnå Lissabons målsättningar. Därtill avser man att FP7 skall gälla för en sju års period istället för över den normala fem års perioden med en halvtidsutvärdering. Kommissionen kommer att ta hänsyn till små och medelstora företag och andra aktörer synpunkter i utformningen av FP7 genom att man just nu håller på och sätter samman en kommitté bestående av dessa aktörer.

Vidare, menar Kommissionären att samarbete inom de tematiska områdena för FP7 kommer att vara mer fokuserade på industri än i tidigare forskningsprogram. Höga förväntningar finns på de tekniska plattformerna vilka förväntas verka pådrivande för mer samarbeten mellan offentliga och privata aktörer och som stimulerande för att öka andelen privat finansiering i forskning. Kommissionen kommer även att överlåta delar av förvaltningen av det sjunde forskningsprogrammet.

För att uppmuntra privat finansiering i forskning säger Potoènik att han är för att EU agerar mer gällande skattefrågor, intellektuell upphovsrätt och inom området riskkapital. Potoènik menar också att kommissionen är på väg att återuppta frågan om att tillåta statsstöd för att finansiera forskning gällande förstudier om marknads och konkurrens frågor.

/Helena

Läs mer:

Euractiv

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information