Framtagandet av ny industrigren

Luleå universitets Centrum för distansöverbyggande teknik kommer att vara koordinator i ett av EU: s sjätte ramprogramsprojekt (informationssamhällets teknologier) inom området Collaborative working environments (CWE). Centrum för distansöverbyggande teknik vid Luleå universitet ska tillsammans med ytterligare 13 partners i Europa genomföra projektet Brainbridges som syftar till att ena forskningsfinansiärer i Europa att dra åt samma håll för skapandet av en ny industrigren. CWE representeras av den välkända e-posten men omfattar verktyg, metoder, system och miljöer för samarbete över distans i arbetslivets alla olika situationer såväl som i privatlivet.

/Helena

Läs mer:

Pressmeddelande
CDT

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information