Gemensam ståndpunkt nådd för FP7-programmet

Ministerrådet har nått en gemensam ståndpunkt gällande etableringen av det sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) som kommer att löpa under perioden 2007-2013. Det här är formalia som ska underlätta Europaparlamentets kommande beslutsfattande. Innan årsskiftet kommer det slutgiltiga beslutet att fattas.

Under sju år kommer totalt 50,5 biljoner euro att avsättas till FP7-programmet.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information