Grön energi ska elektrifiera EU

Under två dagar har Europas gröna energisektor samlats i Bryssel för att diskutera sin forskningsagenda. Diskussionen skedde i form av en stor konferens om förnybar energi där berörda organisationer som arbetar med forskning inom förnybar energi samlades. Syftet var bland annat resonera om hur dessa organisationer bättre kan arbeta tillsammans för att utveckla Europas gröna sektor. Konferensen som anordnades av europeiska kommissionen syftade även till att diskutera den förnybara energins roll i det sjunde ramprogrammet och analysera goda exempel på temat.

Förnybar energi är ett hett ämne på EU-arenan för tillfället. Kommissionen har meddelat att den kommer att investera 440 miljoner euro på forskning för att utveckla teknologin inom området. Målet med kommissionen satsning är att minst 12 % av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara energikällor innan 2010.

Exempel på förnybara energikällor är, vindkraftverk, koncentrerad solenergi och biomassa. Gemensamt för alla förnybara energi källor är att de fångar upp den energi som naturlig finns bunden i naturkrafter och växter och omvandlar den till värme, elektricitet eller bränsle.

EU är världsledande i teknologier för förnybar energi och investerar mer i forskningsprogram än både USA och Japan. I dags läget utgör forskning kring förnybar energi runt 50 % av EU:s energiforskningsprogram. Kommissionen vill behålla denna nivå av investering i förnybar energi även under det kommande forskningsprogrammet för 2007-2013.

/Malin

Läs mer:

Nyhetsmeddelandet
Konferensen

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information