Kommissionen avslöjar sina planer för ett Europeiskt Teknologiskt Institut

I samband med lanseringen av Lissabon agendan kom kommissionens president Barroso med ett initiativ till grundandet av ett Europeiskt Teknologiskt Institut (ETI). Syftet med institutet är att stärka forskningen, utbildningen och det teknologiska utbytet i Europa, den så kallade kunskapstriangeln. Detta genom att tillhandahålla en modell för utbildning och forskning av världsklass genom partnerskap mellan akademisk verksamhet och företag. Institutet ska enligt förslaget starta sin verksamhet under 2009.

Förslaget om det nya institutet, som kom den 22 februari 2006, innehåller ett ramverk för verksamheten med en budget på 1-2 billjoner euro som väntas komma från EU, medlemsstaterna och industrin för perioden 2009-2013. Vad gäller den geografiska placeringen av institutet finns ingen plats föreslagen.

ETI ska organiseras i två nivåer. En central styrelse som ska bestå av topp personer inom forsknings- och affärssektorn som har i uppdrag att bestämma strategier och budgeten för olika forsknings projekt. Samt ett system av kunskaps samhällen och andra partner organisationer som har i uppdrag att föra samman avdelningar på universitet, företag och forsknings institutioner för att forska och utbilda.

Till skillnad från det Europeiska Forsknings Rådet (ERC), som finansierar elementära forsknings projekt, ska ETI bli en kunskapsoperatör med syfte att utbilda, genomföra forskning och sedan praktiskt tillämpa forsknings resultaten kommersiellt.

/Sofia

Läs mer:

EurActiv
Pressrelease

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information