Kommissionen deltar i Internationellt Forum för ny forskning om kärnkraft

Kommissionären för Vetenskap och Forskning, Janez Potoènik, har undertecknat en anslutning till Euratom's, European Atomic Energy Community, Generation IV International Forum (GIF) Framework Agreement. Forumet fungerar som ett ramverk för internationell forskning och utveckling av nya kärnkraftsenergisystem, så att man kan möta de utmaningar den framtida energiförsörjningen för med sig. Målet är ett kärnkraftssystem med avancerad säkerhet, effektivare förhindring av spridning av kärnkraft och en konkurrenskraftig kärnkraftsproduktion kostnadsmässigt, samt att minska avfallet och på bästa sätt använda sig av våra naturresurser.

EURATOMs medlemskap i GIF ger en möjlighet för alla intresserade medlemsstater att delta i GIF's forsknings- och utvecklings verksamheter, för att bygga upp kompetens och kunskap och för att få information om teknik- och säkerhets frågor som förbinder den nya generationen av system för kärnkraftsreaktorer. Man hoppas också att GIF R&D ska leda till en betydelsefull utveckling på områden som inte avser kärnkraft vad gäller till exempel material, elektronik och informationsteknik.

/Sofia08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information