Kommissionen lanserar innovationsstrategi

Den europeiska kommissionen har presenterat ett tiostegsprogram för att få fart på det innovationstänkande som är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och nya jobb i Europa. Tanken bakom programmet är att det krävs en konsekvent politik på EU-nivå samt konkreta åtgärder på alla nivåer i medlemsstaterna för att företagen inom EU ska bli mer innovativa och konkurrenskraftiga. Allt i enlighet med den förnyade Lissabonstrategin.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information