Kommissionens hållning till forskningsetik

EU-kommissionen visar i sitt förslag på det sjunde ramprogrammet att man kommer ha en fortsatt strikt hållning när det gäller etiska frågor inom forskning.

Inom det sjätte ramprogrammet kan inte forskningsprojekt där terapeutisk kloning ingår få EU-finansiering. I EU genomförs terapeutisk kloning bara i Sverige, Belgien och Storbritannien. Inte heller forskning där humanreproduktiv kloning eller forskning som på något sätt skulle förändra det genetiska arvet kan få tillgång till EU-finansiering. Sjätte ramprogrammet tillåter dock EU-finansiering för vissa projekt där humana embryonala stamceller används. Sådana projekt utvärderas från fall till fall.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information