Konferens om bioraffinaderi

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen om bioraffinaderi som går av stapeln den 19-20 oktober i Helsingfors. Den sista anmälningsdagen är framskjuten till den 25 september.

/Maria Didi

Läs mer:

Hemsida

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information